Search
Close this search box.

Presentem al•legacions al Pla Parcial Urbanístic del “Sector C6-Camí del Roquís” de Reus

L’entitat considera que el Pla presentat no compleix amb la normativa vigent ni aporta beneficis a la ciutat, i demana que es desestimi

roquís

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) vam presentar el passat 19 de març al·legacions al Pla Parcial Urbanístic del sector C6-Camí del Roquís de Reus, un cop examinades tant la memòria presentada per l’empresa promotora com el Document Ambiental Estratègic que l’acompanya.

Des de l’entitat considerem que el pla presentat suposa una pèrdua de sòl agrari i naturalitzat en detriment de sòl industrial i artificialitat, quelcom que segueix la tendència de les darreres dècades durant les quals s´han perdut moltes hectàrees de cultius agraris i àrees naturalitzades compostes per bosquines i espais oberts. Recordem que a dia d’avui la ciutat de Reus disposa de 8 àrees de polígons industrials, a les quals poden sumar-s’hi les grans extensions de polígons dels municipis veïns; gran part d’aquests polígons es troben actualment amb sectors encara per desenvolupar, de manera que la pèrdua de més sòl agrari no està justificada.

Tanmateix remarquem la pèrdua de biodiversitat recollida en l’Informe sobre l’Estat de la Natura (CREAF) els darrers 20 anys. Les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons han perdut una mitjana del 25% dels individus a Catalunya, sent aquesta pèrdua principalment patent en boscos i matollars (12%) i en agro-ecosistemes (34%). Aquests dos tipus de vegetació són justament els que afecta el Pla Parcial Urbanístic del Roquís. 

Per altra banda no estem d’acord amb l’afirmació del projecte que qualifica la zona a desenvolupar com a “sector de desenvolupament industrial, ocupat prioritàriament per edificacions d’ús industrial”. Ho considerem desajustat a la realitat, ja que el sector és una àrea eminentment agrícola, on s’inclou una zona amb una nau industrial i aparcament de vehicles. Aquesta zona artificialitzada ocupa només una dotzena part del sector a desenvolupar.

La possible ampliació de les activitats de l’empresa PRECIBER S.A. està contemplada en el POUM de la ciutat de Reus, però fa constar que ha de ser necessària per possibilitar el creixement de la indústria existent perquè pugui ser econòmicament viable i sostinguda en el temps. En la memòria del projecte, però, no es justifica què fa necessària la transformació de més de 55.000m2 perquè l’empresa sigui “econòmicament viable i sostinguda en el temps” (en aquests moments PRECIBER S.A. ocupa 4.500m2).

El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona cataloga la zona del Roquís com a sistema d’assentaments, sistema que té com a base, entre d’altres, “propiciar la convivència d’activitats i habitatges en les àrees urbanes”. Aquest projecte no només ignora el principi de convivència d’activitats i habitatges (no incloent cap zona residencial) sinó que pretén eliminar tres masos, únics reductes habitats en la zona d’actuació.

Per tot plegat, el GEPEC-EdC demanem que es desestimi el Pla Parcial Urbanístic C6-Camí del Roquís i s’analitzi la possibilitat de traslladar l’ampliació necessària de l’empresa PRECIBER S.A. en altres zones ja degradades com els polígons Mas Batlle o Agro-Reus. En cas de no ser possible aquest trasllat, exigim que l’ampliació de la indústria no afecti el sòl agrari ni a les masies, limitant-se a la parcel·la que actualment ocupa l’empresa en funcionament, i també que en un futur es plantegi la possibilitat de modificar puntualment el POUM de Reus amb la finalitat de qualificar la resta de parcel·les del Sector C6-Camí del Roquís com a no urbanitzables.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *