Ofertes de treball

Nova oferta de feina!

Enginyer agrònom per la gestió dels Oliverars Monumentals

Què busca el GEPEC-EdC?

 • Coordinar el projecte de gestió i dinamització agrària i conservació de la biodiversitat dels oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre.
 • Organitzar i executar, si s’escau, les tasques agràries dels oliverars (recuperació de finques d’oliverars, tractaments, maneig de l’oliverar, fertilització, gestió de plagues i malalties, collita, producció d’oli, etc.).
 • Contacte amb cooperatives de treball, agricultors, molí de l’oli, tècnics del Departament d’acció climàtica, etc.
 • Gestió de quaderns de camp i tramitacions DUN, DAN, CCPAE.
 • Gestió de requeriments de l’administració pública.
 • Organització de jornades demostratives i xerrades a diferents municipis.
 • Coordinar-se amb els tècnics d’altres àrees que executen treballs en el marc del projecte d’oliverars monumentals (educació ambiental, seguiment de la biodiversitat, comunicació i voluntariat, etc.).
 • Execució de projectes de restauració ambiental en marxa de finques en custòdia i preparació i redacció de nous projectes ubicats a les Terres de l’Ebre de seguiment d’espècies amenaçades, restauració d’espais naturals, projectes de custòdia del territori en finques privades, etc.
 • Treball d’oficina per a la redacció de projectes i sol·licituds de subvencions, plans de gestió, memòries i informes justificatius, cerca d’informació, elaboració cartogràfica,etc.
 • Treball de camp per a seguiment i direcció de treballs, reunions, treballs de recerca i seguiment d’espècies.
 • Contacte i relació amb agricultors, cerca de propietaris de finques, ajuntaments i empreses de serveis i obres.
 • Recolzar el treball dels altres tècnics de projectes de l’entitat en els diversos projectes que es preparin.
 • Preparar i redactar projectes tècnics conjuntament amb els tècnics de l’àrea de projectes i altres àrees de l’entitat.
 • Opció d’allargar el contracte després dels 12 mesos.

Requisits imprescindibles

 • Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària, Enginyer tècnic agrícola, Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal.
 • Coneixements d’eines SIG.
 • Bon nivell de redacció i estructuració de documents, subvencions i redacció de projectes.
 • Domini de català i castellà (parlat i escrit).
 • Coneixements en el cultiu de l’olivera i la producció d’oli.
 • Coneixements en agricultura ecològica i regenerativa.
 • Capacitat de treball de manera autònoma.
 • Capacitat d’organització, de relació i empatia de treball en el treball en equip.

Altres requisits a tenir en compte:

 • Màster en agricultura ecològica
 • Capacitat d’organització i treball en equip, així com flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.
 • Domicili a les Terres de l’Ebre, preferentment al Montsià. Opció d’oferir allotjament a baix cost.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Estar en possessió d’un títol universitari, obtingut en els darrers 5 anys.
  Disposar d’ordinador, carnet de conduir i vehicle propi.
  Disponibilitat horària i disponibilitat de treballar en caps de setmana puntuals.

Condicions laborals

 • El contracte abans del 15 de febrer de 2024 (o abans si fos possible) i tindrà una durada d’un any amb moltes possibilitats d’allargar
 • Salari segons conveni.
 • Jornada completa.
 • Flexibilitat horària i teletreball

Requisits imprescindibles

Tècnic/a de suport a l'àrea de comunicació

Què busca el GEPEC-EdC?

Busquem una persona amb habilitats comunicatives, per donar suport en la comunicació general de l’entitat i dels diferents projectes, i en la captació de socis, donants i propostes de patrocini amb empreses. Aquest perfil treballarà amb continguts sobre natura, per tant, es valoraran coneixements o interès sobre el medi ambient.

Requisits imprescindibles:

 • Graus relacionats amb la Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting, Comunicació Audiovisual i altres perfils afins.
 • Coneixements de Màrqueting digital: Inbound màrqueting, Funnels de venda, Automatitzacions d’e-mail màrqueting, Gestió CRMs.
 • Ús de programes de disseny, d’edició d’imatge i/o vídeo (Illustrator, Photoshop, Canva, Premiere, Openshot…) i ofimàtica (Word, Excel, Google Drive, correu electrònic).
 • Coneixements de copywriting, storytelling, redacció de continguts, eines de gestió de xarxes socials (Hotsuite, Buffer), gestors de correu (Mailchimp, Sendinblue) i WordPress.
 • Ser menor de 30 anys.
  Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Estar en possessió d’un títol universitari, obtingut en els darrers 5 anys.
 • Disposar d’ordinador, carnet de conduir i vehicle propi.
 • Disponibilitat horària i disponibilitat de treballar en caps de setmana puntual.

Requisits no imprescindibles

 • Especialització en Fundraising/Captació de Fons
 • Capacitat d’organització i treball en equip, així com flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.
 •  Es valorarà la capacitat de treball de manera autònoma.

Condicions laborals

 • El contracte s’iniciarà l’1 de febrer de 2024 (o abans si fos possible) i tindrà una durada d’un any.
 • Salari segons conveni.
 • Jornada completa.
 • Flexibilitat horària i teletreball

Presentacions de sol·licituds

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina és la seva motivació per entrar a formar part de l’equip tècnic del GEPEC-EdC i per què creuen que tenen un perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria. 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça secretaria@gepec.cat com a molt tard el dia 21 de gener de 2024. 

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Tècnic/a comunicació + el nom i cognoms de la persona candidata”.

Tècnic/a de suport a l'àrea d'educació ambiental

Què busca el GEPEC-EdC?

Una persona amb diploma de monitor/a i/o de director/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

És necessari que tingui el certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat.

Es busca un perfil d’educador/a ambiental amb inquietuds per l’acompanyament respectuós i vivencial dels infants i de la comunitat.

Requisits imprescindibles:

 • Grau universitari relacionat amb el ciències ambientals
 • Títol de Monitor/a i/o director/a de lleure amb Diploma de monitor/a i/o de director/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat.
 • Disposició a treballar en caps de setmana. Ser puntual i responsable
 • Domini de català i castellà (parlat i escrit).
 • Disponibilitat horària i de desplaçaments (els desplaçaments són habituals).
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Sensibilitat amb el medi ambient.
 • Capacitat d’organització, de relació i empatia de treball en el treball en equip
 • Domini d’eines d’ofimàtica (Word, Excel, etc.), disseny de documents i gestió d’eines GoogleWorkSpace.
 • Ser menor de 30 anys
 • Estar registrades en el
 • Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Estar en possessió d’un títol universitari, obtingut en els darrers 5 anys.

Requisits no imprescindibles:

 • Coneixement de l’entitat.
 • Es valorarà la implicació en el voluntariat d’altres entitats.
 • Es valorarà la capacitat de treball de manera autònoma.
 
Consulta què fem a l’àrea d’Educació Ambiental.

Condicions laborals

 • El contracte s’iniciarà l’1 de febrer de 2024 (o abans si fos possible) i tindrà una durada d’un any.
 • Salari segons conveni
 • Jornada laboral completa.
 • Flexibilitat horària i teletreball

Presentacions de sol·licituds

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina és la seva motivació per entrar a formar part de l’equip tècnic del GEPEC-EdC i per què creuen que tenen un perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria. 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça secretaria@gepec.cat com a molt tard el dia 21 de gener de 2024. 

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Tècnic/a educació + el nom i cognoms de la persona candidata”.

Tècnic/a de suport a l'Àrea de Projectes de Terres de l'Ebre

Què busca el GEPEC-EdC?
 • Coordinar el projecte de gestió i dinamització agrària i conservació de la biodiversitat dels oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre.
 • Organitzar i executar, si s’escau, les tasques agràries dels oliverars (recuperació de finques d’oliverars, tractaments, maneig de l’oliverar, fertilització, gestió de plagues i malalties, collita, producció d’oli, etc.).
 • Contacte amb cooperatives de treball, agricultors, molí de l’oli, tècnics del Departament d’acció climàtica, etc.
 • Gestió de quaderns de camp i tramitacions DUN, DAN, CCPAE.
 • Gestió de requeriments de l’administració pública.
 • Organització de jornades demostratives i xerrades a diferents municipis.
 • Coordinar-se amb els tècnics d’altres àrees que executen treballs en el marc del projecte d’oliverars monumentals (educació ambiental, seguiment de la biodiversitat, comunicació i voluntariat, etc.).
 • Execució de projectes de restauració ambiental en marxa de finques en custòdia i preparació i redacció de nous projectes ubicats a les Terres de l’Ebre de seguiment d’espècies amenaçades, restauració d’espais naturals, projectes de custòdia del territori en finques privades, etc.
 • Treball d’oficina per a la redacció de projectes i sol·licituds de subvencions, plans de gestió, memòries i informes justificatius, cerca d’informació, elaboració cartogràfica,etc.
 • Treball de camp per a seguiment i direcció de treballs, reunions, treballs de recerca i seguiment d’espècies.
 • Contacte i relació amb agricultors, cerca de propietaris de finques, ajuntaments i empreses de serveis i obres.
 • Recolzar el treball dels altres tècnics de projectes de l’entitat en els diversos projectes que es preparin.
 • Preparar i redactar projectes tècnics conjuntament amb els tècnics de l’àrea de projectes i altres àrees de l’entitat.

Requisits imprescindibles:

 • Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària, Enginyer tècnic agrícola, Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Forestal.
 • Coneixements d’eines SIG.
 • Bon nivell de redacció i estructuració de documents, subvencions i redacció de projectes.
 • Domini de català i castellà (parlat i escrit).
 • Coneixements en el cultiu de l’olivera i la producció d’oli.
 • Coneixements en agricultura ecològica i regenerativa.
 • Domicili a les Terres de l’Ebre, preferentment al Montsià. Opció d’oferir allotjament a baix cost.
 • Sensibilitat amb el medi ambient.
 • Capacitat de treball de manera autònoma.
 • Capacitat d’organització, de relació i empatia de treball en el treball en equip.
 • Opció d’allargar el contracte a partir dels 12 mesos.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Estar en possessió d’un títol universitari, obtingut en els darrers 5 anys.
 • Disposar d’ordinador, carnet de conduir i vehicle propi.
 • Disponibilitat horària i disponibilitat de treballar en caps de setmana puntuals.

Altres requisits a tenir en compte:

 • Màster en agricultura ecològica
 • Capacitat d’organització i treball en equip, així com flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.
 • Domicili a les Terres de l’Ebre, preferentment al Montsià. Opció d’oferir allotjament a baix cost.

Condicions laborals

 • El contracte s’iniciarà l’1 de febrer de 2024 (o abans si fos possible) i tindrà una durada d’un any.
 • Salari segons conveni.
 • Jornada completa.
 • Flexibilitat horària i teletreball

Presentacions de sol·licituds

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina és la seva motivació per entrar a formar part de l’equip tècnic del GEPEC-EdC i per què creuen que tenen un perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria. 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça secretaria@gepec.cat com a molt tard el dia 21 de gener de 2024. 

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Tècnic/a projectes + el nom i cognoms de la persona candidata”.

Tècnic/a de suport a l'Àrea de Defensa Ambiental.

Què busca el GEPEC-EdC?

Una persona capaç de donar suport al tècnic i als voluntaris de l’àrea de defensa ambiental (defensa del medi, enfront a agressions o qualsevol actuació que sigui perjudicial)en: demandes d’informació a l’administració, redacció de denúncies, informes i al·legacions, presentació digital i física de documentació, atenció i resposta a consultes i denúncies d’usuaris que arribin a l’entitat.

Si es dona el cas desplaçament per tal de recollir informació i dades, aclarir dubtes o revisar informes que no sigui possible consultar d’altra manera, etc.

Contacte amb mitjans de premsa per explicar campanyes de defensa ambiental i ajudant a redactar comunicats i notes de premsa amb la tècnica de comunicació.

Dinamització i coordinació del voluntariat de defensa ambiental de l’entitat. Treball col·laboratiu amb l’àrea de voluntariat de l’entitat per dinamitzar grups de voluntaris.

Participació en xerrades, conferències, taules de debat, participatives sobre problemàtiques que es treballin des d’entitat, així com reunions amb altres entitats i plataformes ambientals/ecologistes.

Requisits imprescindibles:

 • Formació en aspectes ambientals o legals. (Titulats en ciències ambientals, biologia, geologia, enginyeria – química, industrial, física, enginyeria de renovables…) i altres titulacions afins amb temes legalistes, ambientals o sobre indústria i contaminació.
 • Sensibilitat amb el medi ambient.
 • Capacitat de tractar amb dades sensibles i confidencials sobre la natura, indústria i contaminació.
 • Domini bàsic d’eines d’ofimatica (Word, Excel, Google Drive i correu electronic).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Ganes d’aprendre.
 • Capacitat d’organització, treball per objectius i treball en equip.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.

Altres requisits a tenir en compte:

 • Coneixement de tramitació d’expedients a l’Administració Pública.
 • Eines GIS
 • Destresa en redacció d’informes i/o notes de premsa.
 • Carnet de conduir i vehicle propi i disponibilitat horària i de desplaçaments.
 • Coneixement de l’entitat.
 • Es valorarà la implicació en voluntariat en entitats/projectes ambientals.
 • Ganes d’aprendre.
 • Es valorarà la capacitat de treball de manera autònoma.

Condicions laborals

 • El contracte s’iniciarà l’1 de febrer de 2024 (o abans si fos possible) i tindrà una durada d’un any.
 • Salari segons conveni
 • Jornada completa
 • Flexibilitat horària i teletreball

Presentacions de sol·licituds

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina és la seva motivació per entrar a formar part de l’equip tècnic del GEPEC-EdC i per què creuen que tenen un perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria. 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça secretaria@gepec.cat com a molt tard el dia 21 de gener de 2024. 

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Tècnic/a defensa + el nom i cognoms de la persona candidata”.