Ofertes de treball

Treballa al GEPEC-EdC!

Oferta de pràctiques a l'estiu

T’agrada la natura? Vols fer pràctiques de monitor/a de lleure al campus d’estiu de l’Escola de Naturalistes del GEPEC?

Requisits imprescindibles

Requisits imprescindibles

Tècnic/a en disseny gràfic, audiovisual i web

Què busca el GEPEC-EdC?

Busquem una persona amb habilitats comunicatives, que domini el disseny gràfic, la creació audiovisual i desenvolupament web. Aquest perfil ha treballarà amb continguts sobre natura, per tant, es valoraran coneixements o interès sobre el medi ambient.

Què ha de fer el treballador/a? 

Donar suport a l’àrea de comunicació de l’entitat. El GEPEC-EdC ha adquirit en els últims anys un volum creixent de tasques que requereixen la incorporació de nou personal per cobrir aquesta àrea de l’entitat. 

Aquesta àrea no només ha de tenir una estructura prou potent per fer arribar les campanyes, projectes, activitats i altres iniciatives que sorgeixen de l’entitat, sinó que també ha de ser capaç de compaginar-ho amb una sòlida estratègia de publicitat i màrqueting que permeti captar nous socis i sòcies, voluntariat i altres interessats. 

Per això, requerim d’una persona que participi en la comunicació que tingui nocions de disseny gràfic i edició de vídeo, per complementar la vessant comunicativa i de màrqueting actual.

També convé que tingui coneixements de WordPress.org.

Habilitats i competències: 

 • Capacitat de generar contingut gràfic, tant per a ús digital com per a suport imprès
 • Domini de les eines d’Adobe, o altres de disseny gràfic, maquetació i edició de vídeo
 • Domini demdesenvolupament WordPress
 

Es valoraran altres aptituds creatives: disseny de logos, producte, fulletons, tèxtil… o de fotografia i vídeo Coneixements bàsics de: Entorn web i xarxes socials

Requisits imprescindibles:

 • Domicili al Camp de Tarragona (preferiblement Reus).
 • Disponibilitat horària i de desplaçaments
 • Disposar de carnet de conduir
 • Coneixement de l’entitat

Tècnic/a en educació ambiental

Què busca el GEPEC-EdC?

Director/a de lleure amb Diploma de monitor/a i/o de director/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

És necessari que tingui el certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat. 

Es busca un perfil d’educador/a ambiental amb inquietuds per l’acompanyament respectuós i vivencial dels infants i de la comunitat.

Què ha de fer el treballador/a?

 • Impulsar les Escoles de Naturalistes del GEPEC a les Terres de l’Ebre i camp de Tarragona, on actualment hi ha ja oferta, així com fer arribar a més famílies l’oferta de lleure de cara al nou curs 2021-2022.
 • Reforçar els vincles de grup i comunitat entre els/les participants a l’activitat en el lleure, les famílies i la comunitat de l’entorn (ajuntaments, associacions, escoles, etc) a través de propostes comunitàries.
 • Estabilitzar els grups actuals d’Escoles de Naturalistes del GEPEC – Revisar el projecte educatiu del GEPEC.

Habilitats i competències:

 • Disposar de títol de pedagogia i/o llicenciatura de ciències i Disposar de títol de Monitor/a i/o director/a de lleure amb Diploma de monitor/a i/o de director/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar de certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat.
 • Disposició a treballar en caps de setmana. Idear, crear i realitzar activitats amb infants i amb contingut ambiental
 • Domini del català i castellà (parlat i escrit).
 • Ús de programes d’ofimàtica (Word, Excel, Google Drive, correu electrònic), mínim nivell usuari.
 • Capacitat d’organització, de treball per objectius i treball en equip.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.
 • Sensibilitat ambiental i ser puntual i responsable

Requisits imprescindibles:

 • Domicili a les Terres de l’Ebre.
 • Disponibilitat horària i de desplaçaments (els desplaçaments són habituals).
 • Coneixement de l’entitat.
 
Consulta què fem a l’àrea d’Educació Ambiental.

Tècnic/a de suport a l'Àrea de Projectes

Què busca el GEPEC-EdC?

Funció principal: Suport a l’àrea de Projectes L’emprenedoria (verda o de qualsevol color) es basa en tenir la voluntat de proposar idees de futur, saber-les comunicar i executar.

Sovint aquesta vessant tan important per a la inserció laboral no es treballa al llarg dels estudis i, un cop acabats, les i els ex-alumnes no saben ni per on començar a trobar els recursos. Sovint perquè no són conscients de que elles i ells són el principal recurs que tenen. 

Al si de l’entitat GEPEC-EdC hi ha un equip de professionals que recolzen l’acció del voluntariat i de les persones associades amb un objectiu compartit: millorar l’estat del nostre entorn més proper.

Al voltant d’aquesta idea base s’hi vertebren una munió de projectes en marxa i a preparar que van des de treball de despatx fins a treball físic de camp, reunions, treballs de recerca, etc.

El propi equip realitza treballs mecànics i imaginatius, en solitari i en grup. 

La plaça és per a un/a jove amb flexibilitat i voluntat d’aprendre, d’ajudar al medi ambient proper i a engrandir socialment l’entitat.

L’associació necessita persones amb capacitat o ganes d’aprendre i d’ajudar a aconseguir i executar al camp i al gabinet projectes mediambientals molt diversos. 

Consulta exemples concrets dels projectes de l’entitat, aquí.

Què ha de fer el treballador/a? 

La funció serà la de recolzar el treball dels tres tècnics de projectes de l’entitat en els diversos projectes que estan preparant i també en els que estan executant.

El treball serà per una banda de gabinet: cercant informació, elaborant documents, mapes, contactant i trucant per a aconseguir informació científica, tècnica, econòmica, administrativa o de gestió.

També treballs de laboratori com determinació de grans de pol·len o insectes pol·linitzadors o mostres de plantes i altres, com microplàstics, etc.

El treball de camp, a l’igual que els tres tècnics, podrà ser tant de caire científic, tècnic com de manteniment i restauració ambiental, de gestió d’un viver, d’eliminació de flora invasora, de plantacions, d’instal·lació d’estructures de protecció de zones de nidificació, reunions amb propietaris i altres actors del territori.

Requisits imprescindibles:

 • Vehicle propi
 • Elevat nivell de català escrit i parlat
 • Disponibilitat per viatjar i flexibilitat d’horaris
 • Coneixements emmarcats als estudis de ciències ambientals, biologia, jardineria i paisatgística, enginyeries agrícola i forestal, arquitectura, geografia i geologia
 • Habitatge a la província de Tarragona

Altres requisits a tenir en compte:

 • Anglès
 • Control dels Sistemes d’Informació Geogràfica,
 • Habilitats i experiència en bricolatge, horta i agricultura
 • Força física i resistència

Tècnic/a de suport a l'Àrea de Defensa Ambiental.

Què busca el GEPEC-EdC?

Suport tasques de defensa ambiental (denúncies, al·legacions, campanyes).

La defensa ambiental és una de les àrees que defineixen l’entitat, es tracta de la part de l’entitat que es dedica a denunciar agressions al medi i casos de contaminació per tal que l’administració o la justícia aturi aquestes agressions i es conservi o millori l’estat del medi ambient.

Donat que aquestes actuacions són molt habituals, el volum de demandes que arriben de tot el territori del sud de Catalunya (Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès) superen les actuals capacitats dels voluntaris d’aquesta àrea.

Necessitem una persona capaç de donar suport als voluntaris i tècnics d’aquesta àrea en totes les tasques de la defensa ambiental: demandes d’informació a l’administració, redacció de denúncies, informes i al·legacions, presentació digital i física de documentació, atenció i resposta a consultes i denúncies d’usuaris que arribin a l’entitat.

En algunes ocasions també es pot requerir que la persona es desplaci al lloc dels fets, per recollir dades, aclarir dubtes o revisar informes que no sigui possible consultar d’altra manera.

També pot ser que se li demani que expliqui alguna campanya a la premsa, tan de manera escrita (notes de premsa) com en una entrevista.

Entenem que aquest no és un treball habitual i els voluntaris de l’entitat, amb llarga experiència i formació en el tema, donaran suport a les tasques d’aquesta persona i la formaran perquè pugui tirar endavant la seva feina.

Es demana un perfil de persona sensibilitzada amb el medi ambient i capaç de tractar amb dades sensibles i confidencials sobre la natura o temes d’indústria i contaminació.

El perfil formatiu d’aquesta persona pot provenir des de carreres ambientals, biologia, enginyeries que es puguin relacionar amb la contaminació o dret.

Busquem:

Una persona capaç de donar suport als voluntaris i tècnics de l’àrea de defensa ambiental (defensa del medi, contra agressions i contaminació) en: demandes d’informació a l’administració, redacció de denúncies, informes i al·legacions, presentació digital i física de documentació, atenció i resposta a consultes i denúncies d’usuaris que arribin a l’entitat.

Pot ser que necessitem que es desplaci al lloc dels fets, per recollir dades, aclarir dubtes o revisar informes que no sigui possible consultar d’altra manera.

També pot ser que se li demani que expliqui alguna campanya a la premsa, principalment redactant una nota de premsa.

Què ha de fer el treballador/a?

 • Generar demandes d’informació a l’administració: Trobar i filtrar informació contrastada, realitzar seguiment i analisi d’expedients administratius i legals
 • Redacció de denúncies i al·legacions: Valorar legalment i ambientalment cada situació
 • Presentació digital i física de documentació,
 • Atenció i resposta a consultes i denúncies d’usuaris que arribin a l’entitat: coordinar-se amb actors del territori, visitar-los quan s’escaigui.
 • Emetre informes tècnics amb ajuda d’experts – Redactar notes de premsa en cas de que s’escaigui.
 • Coordinar-se amb la resta de l’equip (professional i voluntari) i la junta directiva.

Requisits imprescindibles:

 • Formació en aspectes ambientals o legals. (Titulats en ciències ambientals, biologia, geologia, enginyeria – química, industrial, física, enginyeria de renovables…)
 • i altres titulacions afins amb temes legalistes, ambientals o sobre indústria i contaminació.
 • Sensibilitat amb el medi ambient.
 • Capacitat de tractar amb dades sensibles i confidencials sobre la natura, indústria i contaminació.
 • Domini bàsic d’eines d’ofimatica (Word, Excel, Google Drive i correu electronic).
 • Domini català parlat i escrit.
 • Ganes d’aprendre.
 • Capacitat d’organització, treball per objectius i treball en equip.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions.

Altres requisits a tenir en compte:

 • Coneixement de tràmitació d’expedients a l’administració pública.
 • Destresa en redacció d’informes i/o notes de premsa.
 • Vehicle propi i disponibilitat horària i de desplaçaments.
 • Coneixement de l’entitat.