Search
Close this search box.

Denunciem una tallada forestal il·legal a Alforja

L’administració, gràcies a la denúncia del GEPEC-EdC, conclou que, en efecte, es tracta d’una infracció que pot ser sancionable.

tallada 1 còpia

Al terme municipal d’Alforja, als voltants del mes d’abril, es va executar una tallada forestal il·legal i insostenible amb el medi natural i forestal. L’indret on s’ha produït és un espai protegit, inclòs dins la Xarxa Natura 2000, a les Muntanyes de Prades i al peu de la serra de la Mussara. Al Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) en tenir constància de la tallada irregular, vam presentar la denúncia d’aquests fets a l’Administració competent aleshores.

La tala d’arbres irregular es va realitzar en un espai d’aproximadament cinc hectàrees. Avui, encara es desconeix l’empresa responsable que la va dur a terme. L’empresa havia de seguir un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat, però des del GEPEC-EdC hem pogut comprovar que la tallada no el va respectar i que, per tant, és il·legal.

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat tenia unes directrius concretes, entre les quals destacava que l’actuació s’havia de desenvolupar de forma selectiva, deixant 352 peus d’arbres mare per cada Hectàrea afectada pel Pla. La tallada realitzada, però, va ser una tallada indiscriminada, i va comportar l’eliminació d’una gran quantitat d’arbres mare, amb les consegüents afectacions ambientals que a continuació es detallaran.

Quant a l’eliminació de restes de la tala, el Pla Tècnic establia la directriu que les que no fossin retirades s’havien de trossejar o triturar i estendre per terra, però aquesta acció no es va fer, tal com es mostra en la següent imatge:

Alhora, cal tenir present que al Pla també hi consta que les tallades s’havien de fer de forma progressiva en el temps, per poder fer una bona gestió forestal de l’espai. En aquest cas doncs, tampoc s’ha efectuat de forma progressiva, sinó al contrari, s’ha fet una tala en una sola actuació.

Les conseqüències de la tallada forestal

Les conseqüències de la tallada forestal

Aquesta tala ha comportat una pèrdua de biodiversitat molt elevada. En primer lloc, cal tenir present que durant el temps que s’ha executat l’actuació, ha sigut en l’època de cria d’una gran quantitat d’espècies d’ocells. Aquesta tala, doncs, ha suposat un greu impacte sobre les aus de la zona.

Aquesta tallada de forma desorbitada i sense cap tipologia de control, s’ha produït en una zona que es troba dins de l’àrea protegida (Xarxa Natura 2000) Muntanyes de Prades, i justament es troba en una àrea amb una alta connectivitat ecològica[1], fet que encara empitjora més l’estat de conservació de l’espai.

Des del GEPEC-EdC, considerem que si les actuacions s’haguessin fet de forma adequada, fent una tala selectiva i sense causar totes aquestes afectacions en la mateixa zona forestal com en les vies d’accés, les conseqüències sobre la connectivitat de l’espai i consegüentment de la biodiversitat no serien tant significatives.

La tallada indiscriminada que s’ha fet ha deixat en la major part de tota aquesta zona el sòl pràcticament nu, sense cap tipus de vegetació. Una de les funcions de la vegetació en aquestes àrees, és la retenció dels sediments i evitar l’erosió del sòl. Aquest espai, té un desnivell superior al 20%, de manera que l’impacte generat per l’actuació, en cas de que es produeixi un episodi climàtic important (com per exemple pluja torrencial) provocarà una gran pèrdua de sòl i sediments, amb la possibilitat d’afectar les finques inferiors, així com l’evident pèrdua d’espècies i biodiversitat relativa al sòl (edàfica).

[1] Afectació en els moviments dels diferents organismes del territori entre els hàbitats que el conformen, generada per la distribució espacial i la qualitat dels elements que allí s’hi troben. Font: Gencat.

La resolució de l’Administració

El GEPEC-EdC vam presentar la denúncia d’aquests fets a la Direcció General dels Agents Rurals, al Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona (ambdós organismes inclosos dins del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – DARPA-), i a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (inclosa dins del Departament de Territori i Sostenibilitat), l’administració competent en el moment de la denúncia, abans de la nova reestructuració de l’actual Govern.

Finalment doncs, la resposta de l’Administració competent, concretament del Centre de la Propietat Forestal, va concloure que, tal com van denunciar des del GEPEC-EdC, les actuacions realitzades havien incomplert els condicionants d’execució aprovats en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat. L’incompliment del Pla pot ser motiu d’una infracció administrativa i sancionable, d’acord amb el què disposa la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *