Exigim la moratòria immediata als grans projectes d’energies renovables a Catalunya

La situació d’inacció de Teresa Jordà, la responsable del Departament d’Acció Climàtica, pot generar danys irreversibles sobre el territori si no s’aprova la moratòria urgentment

renovables

El 29 de juliol, des d’Ecologistes de Catalunya (EdC), vam demanar a la consellera Teresa Jordà, responsable del Departament d’Acció Climàtica, que aprovés la moratòria de tots els projectes insostenibles d’energies renovables en un període de temps breu de 40 dies. Aquests projectes són els que s’han dictaminat com a viables des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per al canvi climàtic i l’impuls a les renovables.

Es va demanar a la consellera que, mitjançant la figura legal més adient (una resolució o decret) anunciés la redacció del Pla Territorial sobre els grans projectes d’energies renovables recollit al Decret Llei 16/2019, i declarant una moratòria als grans projectes mentre que aquest Pla Territorial no s’aprovi. Aquesta moratòria hauria d’afectar a tots els projectes presentats des de l’inici de l’aprovació del Decret Llei 16/2019, només quedant exclosos els projectes de baixes dimensions (inferiors a 6MW, que apliquin criteris d’energia distribuïda, els que impulsin comunitats energètiques, entre altres).

Cal destacar que la promesa de la consellera Jordà d’aplicar jurídicament la moratòria d’aquests projectes es va fer pública, i que forma part del pacte de legislatura d’ERC amb la CUP. De moment, s’està incomplint.

El perquè de la urgència d’aprovar la moratòria

D’una banda, s’ha d’aprovar la Moratòria per una qüestió de seguretat jurídica bàsica, per a totes les parts interessades en el procés administratiu: promotores, ajuntaments, moviments socials i ambientals, etc. Si no s’aprova la moratòria per la via jurídica adequada, aquesta no pot entrar en vigor. Actualment, tot i que la moratòria s’hagi fet pública des de la mateixa Generalitat, no hi ha cap document legal que ho validi, de manera que, en termes legals i oficials, aquesta moratòria no s’aplica. Tot plegat suposa un greuge pels territoris afectats per grans projectes i una situació d’inseguretat jurídica.

D’altra banda, aquesta moratòria s’ha d’aprovar legalment degut a la situació actual d’ambigüitat i d’inseguretat jurídica. Des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019 fins avui, s’han tramitat aproximadament 1.367 aerogeneradors de projectes de centrals eòliques (dels quals 385 s’han descartat per considerar-los inicialment incompatibles), i 13.008 Ha de panells solars fotovoltaics (de les quals 3.689 Ha també han sigut descartades degut a incompatibilitats de diversos orígens). La moratòria impediria que s’executessin alguns d’aquests projectes, però cal que s’apliqui de manera urgent, doncs algunes promotores ja estan presentant els projectes definitius a la Ponència Ambiental d’energies renovables.

Els projectes que han tingut el vistiplau de la Ponència Ambiental, i per tant s’han considerat favorables, el Decret Llei 16/2019 atorga als seus promotors un màxim de dos anys per presentar el projecte definitiu. Atenent que actualment ja fa aproximadament un any i mig des que la Ponència Ambiental va començar a informar favorablement els primers projectes, a hores d’ara ja tenim promotors que estan presentant els seus projectes definitius.

Continuen tramitant-se grans projectes arreu del territoris

En estar vigent el Decret Llei 16/2019, però paralitzada la seva ponència ambiental, els projectes presentats sense ser informats per la ponència, passats 3 mesos es consideren informats favorablement, la qual cosa agreuja encara mes la situació actual d’inacció de la Conselleria d’acció climàtica.

Article 11.5 del DLL 16/2019 (SIC) “La Ponència, en el termini de 3 mesos, s’ha de pronunciar sobre la viabilitat de la proposta i, quan així s’hagi sol·licitat, sobre l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental. L’acord de la Ponència ha d’indicar els termes i les condicions en les quals es pot implanter l’activitat. La decisió de la Ponència esgota la via administrativa i és susceptible de ser impugnada, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant la mateixa Ponència”.

“11.7 Si transcorregut el termini de 3 mesos a comptar des de la presentació de la consulta no s’ha rebut resposta de la Ponència, la persona promotora pot iniciar els tràmits d’aprovació del projecte d’acord amb el que estableix la Secció 2 d’aquest Decret llei”.

 

Per últim, la mateixa Conselleria va anunciar que es crearan òrgans de participació d’àmbit comarcal, des d’Ecologistes de Catalunya també demanem a la Consellera que s’incloguin les entitats de la federació d’EdC, on hi forma part el GEPEC-EdC, per formar part en els diferents territoris afectats.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *