So excessiu a Reus que afecta als infants

El GEPEC-EdC demana informació a diferents regidories de Reus sobre la contaminació acústica a la ciutat, especialment en entorns escolars

sorolls reus

Des del GEPEC-EdC hem demanat informació a l’Ajuntament Reus sobre els controls de contaminació acústica de la ciutat. Considerem que cal més control per fer complir la normativa, ja que el soroll excessiu en l’entorn escolar afecta als infants i a la seva capacitat d’aprenentatge. Donat que la principal font de contaminació acústica és el trànsit, també hem preguntat sobre la contaminació de l’aire.

El GEPEC-EdC ha demanat a les Regidories de Desenvolupament i Via Pública, Urbanisme i Mobilitat i Medi Ambient consultes sobre el nivell d’implementació de les mesures demanades en l’Elaboració del Mapa estratègic de Soroll de l’any 2017, i demana a les regidories de Cultura i Educació i Salut i Ciutadania informació sobre els nivells de so en les escoles.

L’any 2017, Reus va realitzar i aprovar el Mapa Estratègic de Soroll de l’aglomeració de Reus, que dibuixa els nivells de so que pateixen tant en horari diürn com nocturn tots el carrers de la ciutat. En el mapa també es resumeix la normativa aplicable a les diferents zones i, s’especifica que en les zones d’ús docent, no es pot superar el límit de 55 Ld en horari lectiu. D’altra banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix en la seva “Guia para el Ruido Urbano” (1999) que en les escoles i centres preescolars, el nivell de so de fons a les aules no pot excedir els 35 db. En els camps de joc i patis, no es poden superar els 55db.

Comprovant el Mapa de Capacitat Acústica Diürn que apareix en el Mapa Estratègic de soroll aprovat per l’Ajuntament de Reus,  es fa palès que pràcticament tots els carrers del centre urbà de Reus (a excepció de les zones exclusives de vianants al voltant del Mercadal) suporten un nivell de soroll per damunt dels 55db en horari diürn.

Des del GEPEC-EdC recordem que tant pel mapa estratègic de soroll de Reus com per directrius de l’OMS, la ciutat té un nivell de so excessiu que té impactes en la salut dels infants com en la seva capacitat d’aprenentatge. A tall d’exemple es pot consultar l’estudi realitzat per l’Institut de la Salut Global de Barcelona, publicat en la revista Environment International, segons el qual existeix una correlació entre contaminació de l’aire, contaminació acústica i la obesitat infantil; o bé l’estudi publicat per la mateixa OMS (Burden of Disease from Environmental Noise) on analitza la relació entre nivells de sorolls en la infància i dèficits cognitius, capacitat de memòria i habilitat lectora.

Per tot plegat, des del GEPEC-EdC creiem que és important fer un seguiment dels nivells de contaminació acústica en els entorn escolars. Per això, demanem informació a l’Ajuntament sobre el nivell d’implementació de les mesures proposades, així com dels controls de contaminació acústica que es realitza en els centres escolars de la ciutat.

Tanmateix, atès que en l’epígraf 8.1 del Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus es fa constar que “la font de soroll que causa la major part de les superacions a Reus és el trànsit”, i que el transit genera  també contaminació de l’aire amb impacte en el desenvolupament i salut infantils, demanem també si es realitzen o està previst realitzar controls de la qualitat de l’aire (diòxid de nitrogen partícules en suspensió i òxids de carboni) tant en les aules i patis, així com en els entorns on habitualment s’acompanyen i es passen a buscar els infants.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *