Iniciem accions legals per tal de retornar l’aigua del riu Siurana a la seva conca

Les noves propostes del Govern per solucionar els problemes hídrics del Priorat perpetuaran encara més l'espoli de l'aigua

RdP_GEPEC

Des del GEPEC-EdC creiem molt amb la solidaritat i cooperació entre territoris, però trobem  molt greu i intolerable que darrerament s’utilitzi l’aigua del riu Ebre per justificar tirar endavant projectes inadmissibles i insostenibles que suposaran un consum exagerat de recursos hídrics, a banda de provocar altres afectacions ambientals i desequilibris territorials.

Les propostes de la Generalitat per resoldre els problemes hídrics

Aquest passat diumenge dia 14 de gener, la Generalitat va anunciar propostes per  transvasar aigües del riu Ebre cap al Priorat per tal de reparar l’actual dèficit hídric de la comarca. 

Des del GEPEC-EdC veiem justificable i possiblement viable, portar aigua de l’Ebre des de Garcia fins al pantà de Guiamets. Les característiques d’aquest embassament, la seva ubicació, i el destí de les seves aigües, poden justificar aquest traspàs sempre i quan els cabals de l’Ebre i els impactes ambientals derivats d’aquesta actuació ho permetin.

Tanmateix, però, no veiem clares les propostes de portar aigua del Garrigues-Sud al Pantà de Margalef ni de portar aigua de l’Ebre al pantà de Siurana, actuacions que també han estat plantejades per part de la Generalitat.

El Priorat, una comarca autosuficient en temes d'aigua si no se li roba

El Priorat cada any exporta de mitjana 7 hectòmetres cúbics d’aigua cap a altres comarques. Un d’aquests hectòmetres és transvasat des de l’embassament de Margalef cap a la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). Els 6 hectòmetres restants són transvasats des de Siurana cap a l’embassament de Riudecanyes (Baix Camp). La realitat ens demostra que els recursos hídrics que genera la pròpia comarca del Priorat són suficients per abastir, en escreix, les seves necessitats. Cal tenir en compte que, segons dades oficials, les actuals necessitats hídriques de la comarca del Priorat (sector dels Guiamets a banda) pel reg de suport no arriba als 4 hectòmetres cúbics, molt menys que l’aigua que la mateixa comarca exporta cap a l’exterior.

Pel que fa a la proposta plantejada per l’embassament de Margalef te poc sentit portar-hi aigua del Garrigues-Sud per acabar transvasant una part important d’aquesta aigua cap a la veïna comarca de la Ribera d’Ebre. En aquest sentit cal tenir present que les aigües que recull l’embassament de Margalef, si aquestes no fossin transvasades fora de la comarca, podrien cobrir perfectament les necessitats de la zona. En aquest sentit caldria evitar l’actual transvasament cap a la Palma d’Ebre, fet que faria innecessari el transvasament d’aigües des del Garrigues-Sud. Per altra banda s’hauria de plantejar l’aportació d’aigües directament a les basses de la Palma d’Ebre amb aportacions fetes des de la mateixa comarca de la Ribera d’Ebre.


Pel que fa al plantejament del Pantà del Siurana la proposta plantejada per part de la Generalitat és molt més preocupant i inacceptable. L’actual situació de l’embassament del Siurana respon a la nefasta gestió que s’hi porta a terme, on els criteris econòmics i d’espoli de l’aigua han primat per sobre dels criteris d’una gestió sostenible.

Cal tenir en compte que l’ús de l’aigua d’aquest embassament està supeditada a la concessió que en te la Comunitat de Regants de Riudecanyes que cada any s’endú fins el 90% de l’aigua. D’aquesta aigua fins a una tercera part, quantitat que pot incrementar-se molt més en anys amb reserves hídriques altes.

Portar aigua de l’Ebre a l’embassament de Siurana pot comportar, de facto, un nou transvasament encobert de les aigües del riu Ebre cap al Camp de Tarragona ja que els actual drets legals que la Comunitat de Regants de Riudecanyes te sobre les aigües del Siurana els hi poden permetre reclamar l’ús d’aquestes aigües transvasades des del riu Ebre.
L’única solució, real i definitiva, per tal de solucionar el dèficit hídric de la conca del riu Siurana passa, única i exclusivament, per revocar la Concessió que de les seves aigües en te la Comunitat de Regants de Riudecanyes i gestionar les aigües de l’embassament de Siurana i del mateix riu Siurana en base a conceptes de sostenibilitat i d’eficiència, gestionant l’aigua quan l’embassament està ple i no després que hagi estat buidat per tal de fer-ne negoci amb la venda de l’aigua.

Una acció que ajudaria, i molt, a solucionar l’actual situació de manca d’aigua a la conca del riu Siurana seria una renuncia per part de l’Ajuntament de Reus, així com dels altres ajuntaments que en fan ús (la Selva del Camp i Riudoms) a seguir utilitzant l’aigua del riu Siurana per abastir aquestes poblacions per a ús de boca. Aquest acte de renuncia facilitaria en gran mesura poder aconseguir una modificació substancial de les actuals condicions de la Concessió de la Comunitat de Regants de Riudecanyes que afavoriria tant al riu Siurana com a la comarca del Priorat i a les seva gent.

Iniciem accions legals per tal que l'aigua del Siurana es quedi a la comarca

Des del GEPEC-EdC fa molts anys que estem lluitant en la defensa del riu Siurana, de les seves aigües i dels drets dels pobles de la seva conca a fer-ne un ús racional i sostenible. 

Amb aquest objectiu, hem iniciat els tràmits legals per tal d’aconseguir la revocació de l’acte de renuncia de l’aigua del Siurana que els pobles de la seva conca varen fer a l’any 2001 a canvi de la creació del Topograpo. Amb aquest acte els municipis de la conca del Siurana renunciaven als 200 litres per segon que havien de baixar pel riu, pel tal que aquests pobles podessin aprofitar aquest recurs. Dels 200 litres es passava a uns minsos 20 litres per segon.  Aquesta renuncia suposava, de facto, incrementar els beneficis de la comunitat de Regants de Riudecanyes que disposava de més aigua per poder transvasar cap al pantà de Riudecanyes.


Des del GEPEC-EdC considerem que aquesta acta de renuncia de les aigües del Siurana, per part del municipis de la seva conca, que ha suposat privar encara més al riu Siurana de les seves aigües, no s’adequa a dret i fou del tot irregular. Així doncs des del GEPEC-EdC hem iniciat els tràmits legals per tal d’anular l’acta d’aquesta renuncia i retornar a la situació del 2001. Amb l’objectiu d’iniciar un procediment Contenciós Administratiu que anul·li l’acta d’aquesta renuncia des del GEPEC-EdC hem presentat un recurs de reposició, tràmit previ per tal d’arribar al Contenciós Administratiu.

L'aigua regenerada de la depuradora de Reus

La utilització de l’aigua procedent de l’EDAR, la depuradora de Reus podria suplir, en escreix, les necessitats agrícoles que ara són cobertes a través de l’aigua del pantà de Riudecanyes a partir de les aigües que són transvasades des del riu Siurana. Cal tenir en compte que actualment s’aboquen al mar l’equivalent a 1,5 vegades la capacitat de l’embassament de Riudecanyes.

Aquesta opció, que ara és defensada per forces sectors, ja fou plantejada i reclamada per part del GEPEC-EdC fa vora de 10 anys. En aquell moment erem l’única entitat que plantejava i reclamava aquesta actuació. Justament alguns dels que ara reclamen aprofitar aquesta aigua llavors criticaven que el GEPEC-EdC planteges i defenses aquesta opció.

S'arxiva la causa penal pel robatori de la placa franquista

Una de les múltiples accions que la Comunitat de Regants de Riudecanyes ha portat a terme per tal d’intentar desarticular i criminalitzar als moviments ecologistes que lluitem a favor del riu Siurana i que estem denunciat el negoci especulatiu que hi ha darrera del comerç de les seves aigües, ha estat iniciar accions penals contra alguns membres del GEPEC-EdC. Una d’aquestes accions va ser la denúncia pel suposat robatori d’una placa franquista on es fa constar l’entrega a perpetuïtat, per part de l’Estat, de les aigües del Siurana a la Comunitat de Regants de Riudecanyes.

Aquesta denuncia havia estat arxivada per part del Jutjat de Falset, que es qui instruïa aquesta causa. La Comunitat de Regants, amb afany de seguir perseguint als activistes que lluitem a favor del riu Siurana i de les seves aigües, havia presentat fins a dues vegades recurs en contra de l’arxivament per tal de mantenir la causa oberta. Finalment l’Audiència Provincial de Tarragona ha arxivat novament aquesta causa eximint de tota responsabilitat als membres del GEPEC-EdC d’aquesta suposada sostracció de la placa.


Novament es demostra la mala praxi de la Comunitat de Regants de Riudecanyes a l’inventar-se causes, sense fonament ni proves, amb l’única intenció de perseguir i castigar a aquells que treballem i lluitem en contra del seu obscur negoci vinculat al comerç de l’aigua del riu Siurana.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

One Response

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *