libera

Xerrada: El projecte Libera al Delta de l’Ebre

Des del GEPEC-EdC gestionem sobre el terreny el projecte mediambiental LIBERA. Aquesta iniciativa, finançada dins les “Ayudas para el Apadrinamiento de un Espacio Natural” de Seo/Birdlife i Ecoembes, és “un crit a l’acció perquè, entre tots, puguem alliberar molta més vida a favor de la biodiversitat” (en paraules del Manifest Libera) i s’ubica a la zona del Goleró, just on es troba la llacuna de les Olles.
Les mesures del projecte LIBERA per millorar l’espai són molt diverses, i inclouen l’organització de jornades de neteja d’escombraries, la de conservació de dunes amb la flora associada, la sensibilització de la ciutadania amb la celebració de sessions explicatives online i la implicació dels grups escolars de l’Ampolla en la seva conservació.
La xerrada servirà per donar a conèixer i sensibilitzar la població dels valors de l’espai natural, la seva problemàtica i la importància de la seva conservació.

Aquesta xerrada ha estat ajornada. Ben aviat publicarem un vídeo en el qual explicarem el Projecte Libera. Estigueu atents/es!

Inscriu-te a la xerrada!

Gràcies per la teva participació.

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.