Taller: com fer una tanca verda per al teu hort

Aquesta activitat ha quedat ajornada per manca d’inscripcions. Disculpeu les molèsties.

Una tanca vegetal, tanca viva o tanca verda és una delimitació d’arbusts i/o arbres  per formar una tanca o barrera. Les tanques generalment estan disposades en límits de parcel·la per a garantir la separació de les propietats o la protecció contra la intrusió, però també són útils per esmorteir el vent i per atreure biodiversitat.
La tanca “natural” és el que dóna la preferència a les espècies locals i és una alternativa a les plantacions uniformes. 
Aprendrem quines plantes escollir, com situar-les i les diferents utilitats per cadascuna.
Lloc: Roquetes (us enviarem ubicació al fer la inscirpció)
Activitat a càrrec de Carlos Lombarte, pagès i educador ambiental de Brot del Sud
Brot del Sud és una empresa agrícola on cultiven amb mètodes ecològics, donen feina a persones en risc d’exclusió social i fan cistelles de verdura de temporada setmanalment.

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.