Sessió formativa: agricultura regenerativa als oliverars

Saps què és l’Agricultura Regenerativa??

Aquest proper 20 de juny encetarem la última de les jornades formatives SINGULARS d’enguany! Dedicada a l’agricultura regenerativa, i com podem aplicar-la a un conreu arbrat com el cas de les oliveres.

En aquesta jornada formativa, coneixerem tant a nivell pràctic com teòric, els principals conceptes que tracta, i com utilitzar la matèria orgànica i les bones pràctiques per a restaurar tant el sòl com la biodiversitat, i contribuir així a la mitigació del Canvi climàtic des del nostre propi hort o explotació agrària.

De la mà de Josep Ramon Sainz de la Maza (GeaOrgànica), docent, i un dels majors experts en agricultura regenerativa de Catalunya, visitarem una de les finques en ecològic de l’entitat, i més tard realitzarem la sessió teòrica.

Punt i hora de trobada: pàrquing BonPreu Ulldecona, 9 -9.15 h
Horari de la jornada: 9.30 – 13.30 h, amb pausa i desdejuni
Preu: gratuït

 

Per gaudir d’una bona planificació, cal arribar amb temps suficient.

Cal respectar els horaris de l’activitat, tot retard ocasionat per factors aliens al GEPEC-EdC i les conseqüències que se’n deriven no seran responsabilitat del GEPEC-EdC.

El GEPEC-EdC es reserva el dret d’anul·lar l’activitat per causes alienes a l’organització.

Organizer

Josep Ramon Sainz

Altres organitzadors

GEPEC-EdC

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.