Seguiment de mamífers a Gratallops

El dia 27 de maig  acompanyarem a una de les tècniques de camp del GEPEC-EdC la Cinta Golorons i descobrirem l’apassionant feina de seguiment de la fauna.

En aquesta jornada aprendrem in situ  els diferents procediments i recursos empleats pels experts de camp del GEPEC-EdC. Identificarem i verificarem les nostres descobertes i farem servir mètodes que només estan l’abast de certs professionals.

Tot plegat la Cinta ens il·lustrarà  les pràctiques utilitzades en els seguiments que tant contribueixen a la conservació del nostre entorn. Els més petits aprendreu a reconèixer els animals per les seves petjades.

Lloc de trobada :

Gratallops fora del  Cafè flor de maig https://maps.app.goo.gl/s7ZkEvVbk3HcS88D7

  .

Un cop feta la inscripció, heu d’enviar a activitats@gepect.cat : nom i cognoms, núm del DNI i telèfon.

 

No podeu venir amb gos.

l’Activitat és gratuïta per als nens i nenes. Tot  i així, al fer la inscripció veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament (però No cal que poseu cap número de targeta). És un pas necessari per a que arribi la inscripció.

ATENCIÓ: totes les vendes són definitives, no s’efectuen reemborsaments, canvis ni cancel·lacions.

Location

Gratallops
https://goo.gl/maps/qmE8oZ4fjEU4ckxr8

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.