Search
Close this search box.

Salvaguardia dels ecosistemes: el cas Xil·lela de les oliveres i propostes de planificació territorial preventiva i regenerativa

El proper dia 12 de març tindrà lloc una xerrada sobre la problemàtica de la Xil·lela i les accions que es poden dur a terme per combatre-la. 

La xerrada serà a càrrec de la Irene Bolzan i el Lorenzo Alessio, autors del treball de tesi “Effetto Serra, le Serre Salentine come strumento di rigenerazione post-Xylella”, són tots dos graduats en arquitectura del paisatge a Ferrara, Itàlia. Actualment a Catalunya com a part del projecte anual Cos Europeu de Solidaritat coordinat per l’Associació Obre’t Ebre, ella col·labora en permacultura amb Brot del Sud, ell en la protecció dels ecosistemes amb GEPEC-EdC.

L’activitat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad en el marc del projecte dels Oliverars Monumentals.

Hora: de 19 h a 20 h

Lloc: Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes

Atenció: L’activitat és gratuïta. Tot i així, per a participar heu de fer la inscripció. Veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament, però NO cal que poseu cap número de targeta! És un pas necessari per a que arribi la inscripció.

Per gaudir d’una bona planificació, cal arribar amb temps suficient.

Cal respectar els horaris de l’activitat, tot retard ocasionat per factors aliens al GEPEC-EdC i les conseqüències que se’n deriven no seran responsabilitat del GEPEC-EdC.

El GEPEC-EdC es reserva el dret d’anul·lar l’activitat per causes alienes a l’organització.

Aquest projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència(PRTR), finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Organizer

GEPEC-EdC

Altres organitzadors

Fundación biodiversidad
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
UNIÓ EUROPEA-NEXTGENERATION EU
Ajuntament de Roquetes
Telèfon
977501511
Web
https://roquetes.cat/web/
Biblioteca Mercè LLeixà

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.