Rossinyol i poesia

Segur que has sentit parlar del cant del rossinyol. Ara bé, has vist mai aquest ocell que juga a amagar-se? És clar, el pots buscar a Internet. Això sí, t’ho passaràs millor si t’apuntes el divendres 5 de maig a la sortida que farem a Salou per buscar-lo a la literatura i a la natura, sentir-lo i, si tenim sort, veure’l.

Hora de trobada a les 19h  durada aproximada activitat 3 hores

Lloc de trobada: Avinguda Salvador Vilaseca 


https://goo.gl/maps/Et4YRUsiYaKdG1h87

Un cop feta la inscripció, heu d’enviar a activitats@gepec.cat : 

Nom i cognoms /núm del DNI/ telèfon

l’Activitat és gratuïta per als socis i residents a Salou . Tot i així, al fer la inscripció veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament. És un pas necessari per a que arribi la inscripció.

ATENCIÓ: totes les vendes són definitives, no s’efectuen reemborsaments, canvis ni cancel·lacions

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.