Primera sessió de debat: Banc de Llavors del Camp

El divendres 7 de juny es realitzarà la primera sessió de debat amb agents clau per tal de definir les bases, el funcionament i el pla d’actuació, així com tota l’estratègia de dinamització associada del Banc de Llavors del Camp. Concretament, els objectius d’aquestes sessions són: definir objectius específics del banc de llavors, detectar mancances de la fase de prospecció inicial, definir les persones i/o entitats que s’implicaran en la gestió, manteniment i dinamització del banc de llavors, definir els seus rols i responsabilitats, definir l’estratègia de finançament, definir l’estratègia de comunicació, i altres.

 

Hora: 10 – 12 h

Lloc: Finca del Canyadell (Carrer Vista Alegre, 20, Altafulla)

 

Per tal de participar, si us plau inscriviu-vos a través d’aquesta pàgina.

 

      

Organizer

GEPEC-EdC

Altres organitzadors

Col·lectiu Eixarcolant
Diputació de Tarragona

Cistella

4 Responses

  1. Banc de Llavors del Camp

    Quiero participar pero mañana viernes no me va bien
    Como puedo hacer para participar?

  2. Jo tampoc puc assistir a a aquesta sessió però sí a la de final de mes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.