Presentació de la segona edició de el Bres de les Fargues dia 19 a les 19h

Presentació  de la segona edició de el Bres de les Fargues

La poeta Conxita Jimenez ens presentarà la segona edició  del bres de les fargues (el recull de les oliveres mil·lenàries) una obra que podran gaudir tots els amants de la natura, de la poesia i de l’art en majúscules que emana d’aquestes escultures vivents.

Durant la presentació s’oferirà una petita exposició amb alguna de les fotografies de Jordi Amenós, i la projecció d’un vídeo d’una durada aproximada de 10 minuts.

Lloc: Biblioteca Xavier Amorós 

https://goo.gl/maps/qPUzC1StKgt7UqU37

Location

Biblioteca Xavier Amorós de Reus
https://goo.gl/maps/FnjtcoEn1qoPEhSP6

Programació horària

19 d'octubre a les 19h

Organizer

GEPEC-EdC

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.