Presentació de la revista infantil Lligams

Des de la Federació de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya comença un nou projecte en la forma d’una revista infantil, amb l’0bjectiu d’apropar la feina de cooperació i protecció ambiental de les entitats a la canalla. En aquest acte obert a tothom, la Raquel Llop presentarà la primera publicació d’aquesta revista.

Des del GEPEC-EdC s’ha preparat un conte per aquesta publicació, anomenat “L’Olivera i les seves veïnes”, el qual serà explicat per l’Associació Atzavara-Arrels a través d’una activitat de contacontes. Un cop finalitzada la lectura del conte, a la plaça de la biblioteca els infants podran gaudir de les activitats del GEPEC-EdC. En una de les activitats utilitzarem argila natural per conèixer les petjades d’algunes de les veïnes de l’Olivera (aneu preparades, que ens embrutarem una mica!).

Lloc: Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa)

Hora: 18 h

Dia: 16 d’abril

 

Atenció: L’activitat és gratuïta. Tot i així, al fer la inscripció veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament (però NO cal que poseu cap número de targeta). És un pas necessari perquè arribi la inscripció.

Per gaudir d’una bona planificació, cal arribar amb temps suficient.

Reservar esdeveniment

Participar Gratuït
Available Tickets: 100
El Participar bitllet està esgotat. Podeu provar una altra entrada o una altra data.

Organizer

Federació de la Xarxa de Cooperació del sud de Catalunya

Altres organitzadors

GEPEC-EdC
Associcació Atzavara-Arrels
Biblioteca Marcel·lí Domingo

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.