Ocells de Salou

Sortida d’observació d’aus el dia 1 de juny. De la mà d’Eugeni Capella, biòleg. Sortida de nivell inicial, per a persones que es volen iniciar en l’observació d’aus. Farem una passejada pel Cap de Salou, que ens permetrà veure les espècies típiques de la màquia mediterrània i zones antropitzades, així com la possibilitat de veure alguna espècie marina.

 

Hora de trobada: 17 h

*Si no es vol caminar, es pot acudir a les 19 h a la Punta del Cavall

Lloc de trobada: a la Vela, a la punta dels Pilons

Durada: la sortida durarà fins les 20 h de la nit

Què heu de portar: Aigua, roba adequada al temps, prismàtics. Guia d’ocells (si la teniu).

 

Les reserves es tancaran 1 dia abans de l’activitat.

Totes les vendes són definitives, no s’efectuen reemborsaments, canvis ni cancel·lacions. Per gaudir d’una bona planificació, cal arribar amb temps suficient.
Cal respectar els horaris de l’activitat, tot retard ocasionat per factors aliens al GEPEC-EdC i les conseqüències que se’n deriven no seran responsabilitat del GEPEC-EdC.

Sold out!

Organizer

Eugeni Capella
Email
activitats@gepec.cat

Altres organitzadors

GEPEC-EdC

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.