Jornada de neteja a Roquetes

El GEPEC-EdC i Trail Roquetes organitzem, en motiu del Dia Internacional de la Vida Silvestre, una jornada de neteja de residus de l’entorn.

 

 

Netejarem l’espai de plàstic i altres deixalles que s’acumulen al medi natural i són un prejudici per la biodiversitat.

 

L´objectiu d’aquesta iniciativa és conscienciar i mobilitzar la ciutadania per mantenir els espais naturals lliures d’escombraries i que puguem, així, alliberar molta més vida a favor de la biodiversitat

Trobada: 11:00h, a l’Hort de Cruells. ROQUETES.

Què heu de portar: roba còmoda i guants.

Apte per a tots els públics.

 

 

 

En acabar, hi haurà un refrigeri per a les persones participants.

Segons el nombre de participants, es faran diferents recorreguts.

 

En una sola inscripció podeu inscriure totes les persones participants del grup.

 

Aquesta activitat rep el suport de l’Ajuntament de Roquetes.

Gràcies per la vostra participació!

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.