Mural per als drets dels infants

El dia 13 de juny a les 18 h el GEPEC-EdC, conjuntament amb Xarxa de Cooperació del Sud de Catalunya, Atzavara-Arrels, Ocell de Foc i Edifici Jove lo Carrilet, pintarem un mural al sòl amb la temàtica dels drets humans dels infants.

El mural consisteix en representar en forma del joc tradicional de la xarranca els 10 drets de la infància. Aquests drets van ser redactats per les Nacions Unides en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i són els següents:

1. Dret a la identitat
2. Dret a l’atenció especial
3. Dret al joc
4. Dreta a la comprensió i l’afecte
5. Dret a la protecció
6. Dreta a la salut
7. Dret a la igualtat
8. Dret a l’educació
9. Dret a la participació
10. Dret a la pau i al benestar

Al final, obtindrem un mural format per cada un dels drets, representats de manera simbòlica amb una figura diferent.

Organizer

Federació de la Xarxa de Cooperació del sud de Catalunya

Altres organitzadors

GEPEC-EdC
Associcació Atzavara-Arrels

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.