Migració de rapinyaires a Puigcerver

Taller d’observació i identificació de rapinyaires i altres ocells migrants, en el seu pas cap als llocs d’hivernada a l’Àfrica.

Punt de trobada: Ermita de Puigcerver

La Miranda és un cim a 10 min. caminant de l’Ermita, fresc, sec i ventós.

Podeu portar prismàtics i càmeres de fotos amb zoom.

No porteu mascotes, l’activitat és estàtica i en un espai reduït. 

Activitat idònia a partir dels 8 anys. Els/les menors han d’estar acompanyats d’un adult responsable durant l’activitat.

La recaptació de l’activitat i del dinar anirà destinada a la defensa de la muntanya de Puigcerver i contra la 

Central Eòlica del Vedat del Pany.

Atenció: Totes les vendes són definitives,no s’efectuen reemborsaments canvis ni cancel·lacions.

Organizer

Puigcerver Lliure

Altres organitzadors

GEPEC-EdC
Ateneu Cultural Josep Taverna
DELTERPA
Amics de l'Ermita de Puigcerver
Vall Sostenible
Defenterra
Prioritat
Mas de Botó

Cistella

2 Responses

  1. Som dos amics fotògrafs que estem interesats amb la vostra activitat de diumenge a Puigcerver, ( rapinyaires i dinar)

    1. Bon dia Andreu,
      Per anar bé us hauríeu d’intentar inscriure mitjançant la pàgina web, al formulari que surt en aquesta pàgina, així ja ens surt registrat i pagat, i ens va millor a l’hora de fer previsions de persones i de menjar.

      Si teniu qualsevol problema ens podeu trucar durant al matí a l’oficina 977 33 11 42 i us intentarem ajudar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.