Activitat de L’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC a Ulldecona

L’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC organitza l’activitat familiar arraïlades entre oliveres a les oliveres d’Ulldecona.

El proper dimecres dia 23 d’agost l’Escola de Naturalistes organitza activitats familiars per a xiquets de 5 a 12 anys a la finca del GEPEC-EdC.

Lloc de trobada i hora: a les 18:45 a  l’Esclat  d’Ulldeconahttps://goo.gl/maps/bxcFcNo3FVrNr8RH7

Durada de les activitats: de les 19:00 fins les 21:00.

Es recomana: Bon calçat, motxilla amb aigua, berenar, crema solar, gorra, repel·lent de mosquits i llanterna.

Per a poder fer l’activitat es necessari que feu la inscripció. Tot i ser gratuïta, al fer la inscripció veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament i clicar a la finestra pagar. És un pas necessari per a que arribi la inscripció.

L’Escola de naturalistes del GEPEC-EdC podrà suspendre l’activitat  per causes meteorològiques , o en cas de no tenir un mínim d’inscripcions, així com per altres causes.

Qualsevol dubte o aclariment enviar un correu electrònic a escoladenaturalistes@gmail.com

Organizer

GEPEC-EdC

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.