El fons de la mar

Visita guiada a la platja del Canyadell. Cal que porteu banyador, tovallola, sabates de goma, gorra i ulleres d’anar per sota l’aigua. 
 
Observarem que es mou dins l’aigua i al roquer i quines restes i rastres trobem dels éssers vius del mar. Tot plegat des de dins de l’aigua sense deixar de tocar de peus a terra.
 
Amb el suport de l’Ajuntament de Torredembarra.
 
Punt de trobada: Entrada de la finca del Canyadell (entre els carrers Tràngol i Vista Alegre).
 
Soci/es del GEPEC-EdC, jubilats i infants: 6€ | No soci/es: 9€
 
Grau de dificultat: Baix
És apte per a cadira de rodes? No
És apte per a persones grans? Sí
És apte per a nens petits? Sí

Cistella

3 Responses

    1. Hola Margarita! En aquesta mateixa pàgina pots inscriure’t a l’activitat. Moltes gràcies per interessar-te!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.