El cultiu de l’olivera al Montsià: oportunitats de producció d’oli amb valor afegit

Aquesta és una jornada tècnica en línia, promoguda pel Pla Anual de Transferència Teconlògica 2021.
Actualment al Montsià es detecta un creixent abandonament dels oliverars centenaris i monumentals i una manca de relleu que posa en perill, entre d’altres, un paisatge emblemàtic.
Així, el GEPEC-EdC comença a desenvolupar una iniciativa de custòdia per preservar els oliverars del Montsià, revaloritzar-los i dinamitzar-hi la producció d’oli.
Durant la jornada s’exposaran casos d’èxit en la gestió d’oliverars: Olivar de muntanya i biodiversitat: l’oli de Trenca a les Garrigues, i es presentarà i debatrà la iniciativa que es proposa pel Montsià: Custòdia i oliveres monumentals: protegir el paisatge i revitalitzar la producció agrària.

Programa:

18.00h Presentació de la jornada
     Sr. Xavi Jiménez, GEPEC-EdC.

18.10h Olivar de muntanya i biodiversitat: l’oli de Trenca a les Garrigues
     Sr. Damià Sánchez i Sr. Xavier Sucarrats, Trenca.

19.10h Custòdia i oliveres monumentals: una oportunitat per protegir les oliveres, la biodiversitat i el paisatge i revitalitzar l’activitat agrària
     Sr. Xavi Jiménez, GEPEC-EdC.

19.30h Torn obert de preguntes

20.00h Cloenda de la jornada
Col·laboren:
Trenca: una entitat sense ànim de lucre amb la finalitat de canalitzar esforços de persones que tenim l’interès comú de preservar i millorar el patrimoni natural. Desenvolupen el projecte: Oliverar de Muntanya i Biodiversitat.
XCN: Xarxa per la conservació de la Natura, una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca.

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.