Fotografia la Natura a Torredembarra (Dia Mundial del Medi Ambient)

Concurs de fotografia

El lloc del nostre cervell on rau la sensibilitat per l’art és al mateix lloc on guardem la sensibilitat per la conservació de la biodiversitat. 

 

En aquesta proposta convidem tothom que tingui alguna fotografia bonica de la biodiversitat torrenca a publicar-la en qualsevol d’aquestes xarxes socials: Instagram, Twitter o Facebook usant l’etiqueta general #naturaTDB


 


S’han organitzat tres categories segon l’àmbit on es realitzin aquestes fotografies: una pel medi #litoral , una altra pel medi #urbà i, finalment, una tercera pel #camp 


 


Es durà a terme entre el 5 i el 27 de juny, i els premis inclouen caixes niu, samarretes i sabons ecològics. 


 


No s’admetran imatges que malmetin el medi o que incloguin espècies exòtiques o conreades. 


 

A més de la Regidoria de Sostenibilitat, l’Associació Mediambiental La Sínia, GEPEC-Ecologistes de Catalunya i GETE-Ecologistes en Acció hi col·labora l’Asociación de Fotografía, Astronomía y Arte.

Més informació: http://torredembarra.cat/

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.