voluntariat

Acció de Retirada de Residus

Acció de voluntariat de retirada de residus.
 
Aquesta jornada ve iniciada al detectar un volum elevat de deixalles abandonades al medi natural.

Aquestes deixalles han estat generades per activitats il·legals procedents de cultius de cannabis.

 

 

 

Actuarem en campaments desarticulats on han deixat un impacte important en l’espai protegit, en espais de difícil accés i on es necessita l’ajuda de la ciutadania per poder fer la retirada.

 

Programa orientatiu:

9:30h: arribada al punt de trobada i acollida de les persones voluntàries

10:00h: Formació d’equips i repartiment del material

14:00h: Tornada al punt de trobada per quantificar els residus recollits. Punt de neteja i avituallament.

14:30h: Paellada popular per al voluntariat.

Inscripció: 622 75 88 12

Quan feu la inscripció a l’activitat, us comprometeu a seguir la normativa COVID-19 del moment, i les instruccions i recomanacions del monitor/guia.

Organizer

Molí del Fort
Phone
622758812

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.