Sessió formativa: cobertes vegetals en conreus

Continuant amb les sessions formatives als Oliverars Monumentals, el dijous 25 d’abril es durà a terme una sessió dirigida per la Bàrbara Baraibar, doctora en sistemes agrícoles forestals i alimentaris, i investigadora a la Universitat de Lleida. Ens parlarà de com una coberta vegetal ens ajuda a millorar el sòl, estalviar aigua i a millorar el rendiment de la nostra collita. Serà una sessió teòrica amb visita posterior a camp, a una finca de la de la Reserva dels Oliverars Monumentals del GEPEC-EdC .

També s’oferirà un petit refrigeri durant la pausa de migmatí.

 

Lloc: Centre Cívic Els Valentins (Ulldecona)

Horari: 9.30 – 13.30 h

 

Atenció: L’activitat és gratuïta. Tot i així, per a participar heu de fer la inscripció. Veureu que heu d’emplenar les vostres dades dos cops, una d’elles en una plataforma de pagament, però NO cal que poseu cap número de targeta! És un pas necessari per a que arribi la inscripció.

Per gaudir d’una bona planificació, cal arribar amb temps suficient.

Cal respectar els horaris de l’activitat, tot retard ocasionat per factors aliens al GEPEC-EdC i les conseqüències que se’n deriven no seran responsabilitat del GEPEC-EdC.

El GEPEC-EdC es reserva el dret d’anul·lar l’activitat per causes alienes a l’organització.

 

Organizer

Bàrbara Baraibar

Altres organitzadors

GEPEC-EdC

Cistella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Normativa Covid-19 GEPEC-EdC

Amb la inscripció a aquesta activitat, jo (i, en el cas d’haver inscrit més persones, també el meu grup):

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:
– Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.
– Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un participant amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
– Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació del meu estat de salut i/o acompanyants compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: 
– Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
– No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que hagi tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.