Miyawaki a Catalunya

El mètode Miyawaki consisteix en plantar un bosc amb molta densitat, fet exclusivament d’espècies autòctones. El fet de posar les plantes juntes les ajuda a créixer més ràpidament i crea una gran biodiversitat. Les plantes creixen cap a dalt on és la llum i no cap als costats. Per això la plantació es fa 30 cops més densa, creix 10 vegades més ràpidament i no necessita manteniment després de un period de 3 anys. Amb aquest mètode de plantació, el bosc pot créixer en 20 a 30 anys en lloc de 200 a 300 per un bosc convencional. 
Ens trobem davant el repte de provar un mètode de reforestació del que s’està fent ús a molts projectes ecologistes al llarg del planeta, però dels que hi ha poques experiències en les particularitats del clima mediterrani. És per això, que aquest primer any ens hem proposat dur a terme un projecte pilot que ens permetrà aprendre i replicar en el futur en més entorns desnaturalitzats.
En breu us anirem explicant el que tenim previst.