Oliveres vives,
territori viu

El projecte “Oliveres vives, territori viu” que iniciem des del GEPEC-EdC, centrat a les Terres de l’Ebre però exportable també a altres comarques, pretén acostar la població infantil a una forma d’entendre al conreu d’oliveres, afavorint així a la valoració de la diversitat intrínseca que té i la biodiversitat que pot acollir.

El programa inclou la generació de materials didàctics disponibles online i gratuïtament, l’acompanyament educatiu de 1000 alumnes a oliveres de conreu respectuós, i també l’edició i distribució de 10.000 calendaris divulgatius específics sobre l’oliverar.

Amb el suport de

Un projecte educatiu per a la teva escola

Amb gairebé 100.000 hectàrees ocupades a Catalunya, les oliveres són un dels arbres més característics de les nostres terres.

El seu conreu ha estat des de sempre lligat a la cultura mediterrània i ha ofert aliment a totes les generacions que les han cultivat, a més de constituir un important ecosistema per fauna i flora diversa. Així, les oliveres són història viva de la nostra cultura i un patrimoni natural que cal protegir i difondre a les noves generacions.

El projecte pretén, amb la col·laboració de pagesos i alumnes, incidir en problemàtiques reals com és l’espoli d’oliveres monumentals, la plaga de la Xylella fastidiosa, el conreu no ecològic, el baix consum local, etc.

contracte

El material educatiu del projecte està dissenyat per ser treballat des de tots els cicles, essent inherentment flexible per poder-se adaptar als coneixements i nivells dels infants. Tenint en compte això, una mateixa activitat està plantejada de tres maneres diferents amb l’objectiu que el/la docent esculli la millor opció atenent les necessitats educatives de l’alumnat.

Com participar des de la vostra escola?

Des del GEPEC-EdC animem escoles i docents a treballar el paisatge de conreu com una font d’oportunitats de futur socioeconòmic de primer ordre i com a eina d’empoderament de nens i nenes per tal que es reconeguin com a actrius i actors transformadors del territori rural i social.

Ompliu el formulari si esteu interessats en participar i descarregar-vos el material didàctic

gràcies per participar!