FITXA TÈCNICA Municipi: La Sénia Comarca: Montsià Tipus de propietat: pública (ajuntament), domini públic hidràulic  Tipus d’acord: Acord pel Territori (Contracte d’acord de custòdia) Superfície: Riu Sénia: 23,4 ha / Barranc de Valldebous: 1.458,3 ha Figures de protecció: XN2000 Sistema Prelitoral Meridional, PEIN els Ports, Parc Natural dels Ports Data d’acord: 18/12/2017