Mur Verd

FITXA TÈCNICA

Municipi: La Canonja

Comarca: Tarragonès

Tipus de propietat: pública

Tipus d’acord: Reserva de natura voluntària (Contracte d’acord de custòdia) amb pla de gestió.

Superfície: 43,4 ha

Figures de protecció: –

Data d’acord: 3/12/2012 

PROJECTES RELACIONATS: Circuits accessibles  

El Mur Verd és un extens territori de més de 40 ha, entre zones urbanitzades i indústria que pretén ser un gran parc periurbà destinat a constituir una pantalla verda, una barrera ecològica, psicològica, visual i acústica entre els nuclis de La Canonja i Bonavista (Tarragona).

Sorgeix d’una cessió de la gran indústria a l’Ajuntament de Tarragona per crear una gran zona verda l’any 1990, però l’èxit final del projecte no va assolir la màxima esplendor. A finals de la dècada dels 90, i després de diverses demandes veïnals, l’Ajuntament encarrega un projecte tècnic al GEPEC-EdC per executar les obres de restauració ecològica i paisatgística.

A principis del 2000, l’Ajuntament de Tarragona i el GEPEC-EdC realitzen les últimes actuacions, com la construcció de dues basses i el disseny de noves plantacions.

El 2012, el GEPEC-EdC presenta a l’Ajuntament de la Canonja (actual propietari de l’espai) una proposta d’acció per al Mur Verd, que inclou l’acord de custòdia, la redacció d’un pla de gestió i l’assessorament en la seva gestió, i també la continuïtat a les millores ambientals de l’espai.

 El Mur Verd està format per tres sectors ben diferenciats (est, oest i nord) pel que fa a característiques ecològiques i florístiques, amb espais més o menys degradats per l’abocament de runes i deixalles i aigües eutròfiques i per la naturalesa pobre del sòl.

En general, la vegetació està constituïda per espècies exòtiques com eucaliptus, oms siberians, mèlies, etc. Actualment, i gràcies a les diferents plantacions que es duen a terme la cobertura vegetal del Mur Verd, es troba en estat de transició cap a un ecosistema mediterrani de pinedes de pi blanc i brolles mediterrànies.

OBJECTIUS

 • Millora de la coberta vegetal i transformació de l’espai cap a un bosc mediterrani.
 • Promocionar la visita de l’espai de manera ordenada a través d’una xarxa de camins.
 • Potenciar l’ús de l’espai mitjançant activitats participatives, formatives i lúdiques. i/o activitats socioeconòmiques sostenibles, així com la senyalització de l’espai.
 • Crear diferents comunitats: bosc de ribera, parc agrícola, brolles, camps d’aromàtiques, estanys per amfibis, etc.
 • Potenciar la connexió entre els tres espais i facilitar la seva visita.

ACTUACIONS

 • Construcció d’un bassa temporal per amfibis amb plantació al voltant d’espècies de ribera i mediterrànies.
 • Instal·lació d’un refugi aeri de grans dimensions per a ratpenats, únic al món i de més de 5 metres d’alçada, amb espais per allotjar espècies cavernícoles i fissurícoles. Integració al refugi també de caixes niu per a falciots i altres per a pàrids.
 • Instal·lació de dues estacions de seguiment de ratpenats en diferents sectors, caixes-niu per a mallerengues i per a mussol comú.
 • Construcció de cartelleres informatives sobre el bosc mediterrani i la seva biodiversitat, confeccionats amb pedra i plafons de ceràmica amb relleu i escriptura braille.
 • Restauracions forestals i plantacions de diferents espècies: pi blanc, alzina, garrofers, espècies aromàtiques, arbustos, etc.
 • Creació d’un prat amb espècies aromàtiques i medicinals delimitat en part amb un mur de pedra seca en construcció i hotels d’insectes incorporats.
 • Construcció de la primera fase de la xarxa de senders accessibles.
 • Instal·lació de diferents sistemes de reg per garantir la supervivència de diferents plantacions.
 • Realització de multitud d’activitats d’educació ambiental, visites guiades i accions de voluntariat conjuntament amb l’ajuntament.