FITXA TÈCNICA Municipi: Alcover Comarca: Alt Camp Tipus de propietat: privada Tipus d’acord: Reserva de Natura Voluntària amb pla de gestió i Pla simple de gestió forestal. Superfície: 12,7 ha Figures de protecció: XN2000 Muntanyes de Prades i PEIN Muntanyes de Prades

Data d’acord: 07/10/2008

PROJECTES RELACIONATS: Àguila cuabarrada, Pol·linitzadors salvatges, Ratapatxets

Finca situada a la vall del Micanyo o de l’Albiol, afluent del riu Glorieta, espai de gran interès a les Muntanyes de Prades i envoltat d’un paisatge eminentment forestal amb les espècies tant de flora com de fauna corresponents. La presència del Mas de Rafalet i les terrasses indiquen un ús agrícola i forestal al llarg dels anys. L’espai està format per boscos de pi blanc amb sotabosc de màquies i garrigues i també per petits rodals d’alzines als sectors amb més pendent de la finca. Les parts formades amb extensos bancals està destinat a l’ús agrícola on es conserva el cultiu d’ametllers, en terrasses i de forma ecològica. Als sectors més baixos hi ha restes de conreu d’avellaner, actualment abandonats. A la finca hi ha un aprofitament apícola amb presència d’arnes i una estació de pol·linització. L’espècie més abundant de fauna és el porc senglar, però també abunden el toixó, la guineu, el conill i l’esquirol. D’espècies d’aus protegides, són hàbitat de l’esparver, el falcó pelegrí i l’astor. Actualment forma part d’una àrea d’alimentació residual d’una parella d’àguila cuabarrada. La zona conreada i el mas també acullen una estació per fer el seguiment de la colònia de ratpenats de ferradura que hi viu.   OBJECTIUS ACTUACIONS