FITXA TÈCNICA Municipi: El Pinell de Brai Comarca: Terra Alta Tipus de propietat: privada Tipus d’acord: Acord pel Territori amb pla de gestió i Pla simple de Gestió Forestal. Superfície: 9 ha Figures de protecció: XN2000 Sistema Prelitoral Meridional i PEIN Serres de Pàndols i Cavalls Data d’acord: Acord verbal (2012), Acord pel Territori (3/12/2018)   PROJECTES RELACIONATS: Àguila cuabarrada   Terreny situat a la part baixa de la Serra de Pàndols, a la cara sud, amb unes alçades compreses entre els 250 i 300m. La finca està formada per dos petits barrancs, el barranc de les Lluminàries i el barranc de Pàndols, que conflueixen dins la propietat. Es tracta d’una finca agroforestal al fons d’una vall enclotada on la part més baixa i més plana consta d’una caseta i un conreu d’oliveres. El conreu, envoltat de boscos de pi blanc i brolla mediterrània de romaní, forma part de la DO Terra Alta i les oliveres que hi creixen estan disposades en terrasses amb marges de pedra seca. També destaca la presència d’algun garrofer de gran port. Aquest territori és una de les àrees usades per caçar de la parella d’àliga cuabarrada i a poca distància nidifiquen espècies com el voltor, el falcó pelegrí i la gralla de bec vermell. Destaca també la presència de cabra salvatge.   OBJECTIUS ACTUACIONS