FITXA TÈCNICA Municipi: Vilaplana Comarca: Baix Camp Tipus de propietat: privada Tipus d’acord: Reserva de Natura Voluntària amb pla de gestió Superfície: 2,2 ha Figures de protecció: XN2000 i PEIN Muntanyes de Prades Data d’acord: 16/05/2008   PROJECTES RELACIONATS: Ratapatxet, Àguila cuabarrada, Pol·linitzadors salvatges   Als peus de les cingleres de la Serra de la Mussara hi trobem La Coma, finca agrícola formada bàsicament per avellaners de varietats tradicionals en desús. També hi ha alguns ametllers i altres fruiters joves, alguns d’ells de varietats antigues (pomeres, figueres, etc.). Arreu de la finca creixen també molts peus d’alzines i hi apareixen aïllats peus de pi blanc i algun pi pinyer.  Com a elements patrimonials hi trobem el mas de la Coma, construït l’any 1929 i envoltat de plantes aromàtiques i ornamentals, però també abundants marges de pedra seca. Al nord de la finca hi ha una mina d’aigua que desguassa a una bassa.  Enmig d’una paisatge fortament modificat per l’agricultura, la finca és gestionada per la família propietària amb tècniques d’agricultura ecològica, cosa que la fa especialment interessant com a suport a la fauna del voltant. És una important zona de refugi i d’aliment per a la fauna com ratpenats, aus rapinyaires de les cingleres properes, amfibis, etc.