Oli de la Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre

 

El fruit del nostre projecte

 

Des del GEPEC-EdC portem molts anys lluitant per aconseguir la protecció de les oliveres

monumentals i el paisatge que les acull. Després de molta feina hem aconseguit crear la

Reserva dels Oliverars Monumentals de les Terres de l’Ebre un projecte de conservació que

pretén protegir les oliveres centenàries i mil·lenàries que es troben a les Terres de l’Ebre.

 

En el marc d’aquest projecte hem firmat acords de custòdia amb propietaris i adquirit finques

per tal de posar en producció oliveres abandonades i convertir tota la Reserva en producció

ecològica sota els estàndards del CCPAE, també hem creat un refugi per a la fauna fomentant-

ne la biodiversitat associada, i hem conservar i recuperat moltes de les estructures de pedra

seca que es troben a dins de els finques.

 

Ara finalment, hem aconseguit posar en producció moltes de les oliveres i produir Saó, l’oli

dels oliverars monumentals.

 

Reconeixement

 

La producció i elaboració de l’Oli Saó és una de les accions del projecte Oliverars Monumentals

de la Fundación Biodiversidad de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

(MITECO) en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat per la Unió

Europea – NextGenerationEU.

 

També compta amb el reconeixement del CCPAE ja que està produït en finques en conversió a

l’agricultura ecològica. El nostre objectiu és aconseguir que totes les finques obtinguin la

certificació de producció totalment ecològica.

A més, tenim el distintiu de Venta de Proximitat de la Generalitat de Catalunya, que regula i

permet identificar als productors catalans que venen els seus productes directament al públic,

segons el Decret 24/2013.

 

Tots els beneficis de la venta de l’oli aniran destinats a l’ampliació de terrenys de custòdia i a

actuacions ambientals i de recuperació de les finques de la Reserva dels Oliverars

Monumentals.