El projecte Oliveres Monumentals per la biodiversitat, és un projecte de bioeconomia, dinamització socioeconòmica i conservació de la biodiversitat i del patrimoni cultural dels oliverars monumentals de les Terres de l’Ebre i dels oliverars vells a la comarca de les Garrigues.

Va ser aprovat per la resolució del 30 de juny del 2022, per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), amb una durada de 3 anys, fins al 2025 i amb una quantitat atorgada de prop d’un milió trescents-mil euros dels fons Next Generation.

Les entitats executores del projecte son:

 • Trenca- Associació d’Amics del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge (CRFS) de Vallcalent.
 • Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)
 • Fundació Trenca
 • Institució de Ponent per la Conservació i Estudi de l’Entorn Natural-Ecologistes de Catalunya (IPCENA-EdC)

El projecte compta amb el suport de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) com a entitat del comitè científic del projecte.

S’ha iniciat converses amb la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida per tal de d’arribar a un acord de col·laboració i amb els ajuntaments del territori on es desenvolupa el projecte a les Terres de l’Ebre i a les Garrigues la Granadella i Bovera.

Objectius del projecte

 1. Posar en producció finques amb oliveres monumentals de forma ecològica i sostenible, convertint-ne el cultiu en un factor essencial per a l’impuls socioeconòmic de les zones rurals.
 2. Establir la signatura d’acords de custòdia en diverses finques i la seva delimitació.
 3.  Comercialitzar l’oli d’oliva ecològic amb el valor afegit de la millora de la biodiversitat i la conservació del patrimoni cultural i històric.
 4. Generar biodiversitat a les finques d’oliverars monumentals mitjançant la creació de sistemes per potenciar la fauna i la flora característica de l’ecosistema mediterrani i contribuir a protegir espècies d’alt valor ecològic.
 5. Conservar i recuperar el patrimoni cultural i històric associat als oliverars monumentals. Generar productes alternatius que ajudin a la sostenibilitat del projecte.
 6. Implicar tots els agents possibles del territori en la conservació d’aquests espais: pagesos, ramaders, cooperatives, empresaris, societats de caçadors… Així com institucions locals, comarcals i provincials, per aconseguir una coordinació transversal.Promoure la difusió i el turisme sostenible i respectuós, així com l’educació ambiental vinculada als oliverars monumentals. 

Principals accions:

 • Realitzar acords de custòdia i delimitar les finques prioritàries
 • Estudi i anàlisi de l’estat actual de conservació de la biodiversitat de les finques.
 • Elaboració d’un pla de gestió i actuació de les finques.
 • Adequació i recuperació agrícola de finques.
 • Explotació agrària sostenible.
 • Producció, comercialització, màrqueting i venda de l’oli com a suport econòmic del projecte.
 • Gestió ramadera de les finques.
 • Actuacions de millora de biodiversitat.
 • Actuacions de recuperació del patrimoni cultural.
 • Validació i seguiment del model.
 • Creació de materials per a agricultors “manual de bones pràctiques”.
 • Elaboració d’itineraris ecoturístics.
 • Edició de material didàctic d’educació ambiental.
 • Pla de comunicació.

 

Des del començament del projecte s’han executat les primeres activitats d’informació coordinació entre les entitats, institucions i tasques agrícoles de millora i ambientals per afavorir la biodiversitat.

Projecte realitzat per:
Amb el finançament de: