OFEGABOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ofegabous (Pleurodeles waltl) és un amfibi que habita a la meitat sud de la península Ibèrica i al nord del Marroc. A Catalunya, la seva distribució s’estén fins a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, on es troba el seu límit de distribució septentrional. Aquesta espècie presenta una biologia única i adaptada a la seva vida aquàtica en ambients mediterranis. Una de les seves característiques més sorprenents és la seva pell, que està especialment adaptada per reduir la permeabilitat i evitar la deshidratació.

Foto: Guillem Giner

PROBLEMÀTICA

A Catalunya, l’Ofegabous és una espècie vulnerable que s’enfronta a diverses amenaces que posen en risc la seva supervivència. Una de les principals és el canvi climàtic, que està provocant desplaçaments de moltes espècies cap a cotes i latituds més elevades on troben condicions ambientals més favorables per al seu nínxol ecològic. No obstant, l’Ofegabous no té la possibilitat de fer aquest desplaçament a causa de la falta d’hàbitats òptims continus que facilitin aquest procés.

Altres amenaces són la captura per a la terrariofilia, una pràctica que ha causat una disminució de la seva població en la natura, i la pèrdua d’hàbitats, degut al canvi d’usos del sòl, la degradació de la qualitat de l’aigua per l’ús de pesticides i altres contaminants químics, i l’abandonament de l’agricultura i la ramaderia, activitats que històricament havien afavorit l’existència i el manteniment de basses distribuïdes pel territori.

La falta de manteniment de les basses també ha provocat una disminució del seu nombre, deixant algunes poblacions d’Ofegabous aïllades. Aquest aïllament demogràfic és crític en alguns casos per a la viabilitat de l’espècie, ja que pot provocar conseqüències genètiques que redueixen la capacitat de les poblacions per adaptar-se a canvis ambientals i resistir malalties i altres amenaces.

IMPORTÀNCIA DE LA SEVA CONSERVACIÓ

L’Ofegabous destaca pel seu important paper com a espècie paraigües, ja que la seva conservació no només ajuda a protegir espècies associades als ecosistemes aquàtics continentals mediterranis on viu, sinó també a altres formes de vida terrestres que depenen d’aquests espais. En aquest sentit, la seva presència en aquests ecosistemes indica que l’hàbitat aquàtic està en bon estat de conservació i que altres espècies també s’hi poden desenvolupar.

QUÈ FA EL GEPEC-EdC?

El GEPEC-EdC realitzem un inventari de la distribució de l’espècie per comprendre millor la seva presència a la natura, i portem a terme estudis que ens permeten conèixer les seves necessitats ecològiques i la genètica de les seves poblacions per avaluar-ne la viabilitat a llarg termini. Això ho fem mitjançant seguiments ecològics i fisicoquímics, seguiments poblacionals i anàlisis genètics. A partir de les conclusions dels estudis, planifiquem accions de conservació per protegir l’espècie, incloent la creació i restauració d’hàbitats i la millora de la biodiversitat que l’acompanya.

 

Així mateix, el GEPEC-EdC també treballa en la creació, restauració i millora de basses i refugis per afavorir la conservació de l’ofegabous, els seus hàbitats i altres espècies associades. Plantejant, a més a més, corredors ecològics que uneixen poblacions aïllades i afavorieixen la seva dispersió.

 

Per sensibilitzar la població sobre l’ofegabous i la importància de protegir la biodiversitat i els seus hàbitats, el GEPEC-EdC també crea campanyes de sensibilització i material divulgatiu de qualitat, amb l’objectiu d’involucrar la societat en la protecció de la biodiversitat i promoure un futur més sostenible per a tothom.