Canvi Climàtic i Canvi Global

El problema del canvi energètic rau en el model econòmic. Les grans empreses dominen l'energia i per això proposen grans infraestructures, per a no perdre el monopoli i el poder del "deep state".

Però si la producció energètica depengués de cadascú, de tu i els teus veïns, en les nostres teulades, seria més barata, neta, propera, sense impacte ambiental i... democràtica.

Hem d’assolir un Planeta amb fonts d’energia netes i renovables que no malmetin el territori, aigua i aire de qualitat i uns aliments que fomentin la salut.
  • Un sol Planeta
  • Una única Salut
  • Aigua
  • Aire
  • Aliments
  • Medicaments
  • Energia