Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

BIODIVERSITAT

Dijous, 23/01/2014

Despropòsit

Imatge: Sebastián Kurowski

Ni gestió forestal sostenible, ni protecció, ni res semblant: senzillament han eliminat aquest bosc, protegit tant pels seus especials valors històrics i alhora paisatgístics i naturals.  
 

El microclima també alterat: evidentment un drama llavors per les comunitats fúngiques, faunístiques, etc. Suara caldrà un segle de successió natural fins assolir una màquia arbrada.

El Mèdol, un espai natural de dimensions reduides, era si més no, un paratge especialment emblemàtic de l'Anella Verda Tarragonina, i els fets esdevinguts palesen una vegada més la necessitat urgent de Plans d'Ús i Gestió pel conjunt de l'espai protegit, tal i com es reclama en la pàg.4 del APERITIU d’idees i estratègies claus per a la conservació i recuperació de la biodiversitat catalana, publicitat en el nostre web

PDF Informatiu: PDF Button

Link de Referència