Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

BIODIVERSITAT

Dilluns, 30/12/2013

Denunciem la venda d'espècies protegides

EL GEPEC-EdC  HA PRESENTAT UNA DENÚNCIA PER LA EXPOSICIÓ I VENDA D’ESPÈCIES PROTEGIDES EN LA FIRA-CONCURS D’AUS DE RAÇA DE TORTOSA, CELEBRADA ELS PASSATS DIES 6, 7 i  8 DE DESEMBRE

 

El passat dies  6, 7 i 8 de desembre es va celebrar al pavelló firal de Tortosa (Baix Ebre) la 3era fira-concurs d’aus de raça. Aquesta fira-concurs fou organitzada  per l’associació de criadors d’aus de raça de les Terres de l’Ebre.
En aquesta fira, a banda d’exposar-s’hi aus i altres animals domèstics, principalment coloms i gallines, s’hi varen exposar alguns animals pertanyents a espècies salvatges, bàsicament ànecs i oques.

A banda d’espècies autoritzades i no protegides s’hi varen poder observar un seguit d’espècies protegides, la tinença  de les quals  és del tot prohibida a Catalunya.

Les espècies protegides, i el número d’exemplars de cadascuna, presents a la fira-concurs de Tortosa,  foren les que es relacionen a  continuació:

-Eider   (Somateria mollisima). 2 exemplars
  -Bec de serra petit (Mergus albellus) 2 exemplars
  -Oca de galta blanca   (Branta leucopsis). 4 exemplars
  -Oca  de coll roig (Branta ruficollis).  2 exemplars
  -Xarxer marbrenc  (Marmaronetta angustirostris). 4 exemplars
  -Ànec canyella (Tadorna ferruginea). 4 exemplars
  -Cigne mut  (Cygnus olor). 4 exemplars

Un fet encara més greu és que aquestes ocells no sols eren exposats de forma il·legal si no que, a  més, foren posades a la venda, fet  prohibit i considerat com a espacialment greu per la legislació del nostre país.

A banda d’aquestes espècies protegides  també s’hi va exposar i posar a la venda una parella de  oques del Canadà (Branta canadiensis). L’oca del Canadà  està  inclosa al Reia Decret 630/2013 de 2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, la qual, per tal d’evitar els possibles impactes que sobre el medi poden causar aquestes espècies, en prohibeix el trànsit, la tinença, el comerç així com la reproducció per part de particulars, de les espècies que han estat incloses.

Per tant la presència i venda a  la fira  de Tortosa d’exemplars d’oques del Canada suposa una nova infracció de la legislació ambiental.

És per tots aquests fets  que des del GEPEC-EdC s’ha presentat denúncia davant la Direcció  General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, per tal  que s’apliquin les sancions corresponents així com la resta de mesures contemplades en  la legislació.

Des del GEPEC-EdC no ens oposem a la celebració de certàmens i fires de caire avícola, ans el contrari, ja que certament d’aquests poden contribuir a una conscienciació social envers la protecció de les races d’aviram  autòctones. Tampoc ens oposem a la cria d’espècies salvatges autoritzades però trobem greu que en una fira d’aquests tipus s’hi pugui exposar i posar a la venda exemplars d’espècies en perill d’extinció i protegides per la legislació vigent i que aquestes puguin ser comercialitzades com si es tractessin d’una simple gallina o colom, com es va produir a la fira-concurs de Tortosa.

Es té coneixement  que els exemplars exposats i posats a la venda a Tortosa és molt possible que fossin nascuts en captivitat. En aquest sentit cal tenir en compte que a Catalunya una espècie protegida ho és independentment que hagi estat  nascuda en captivitat o hagi estat capturada de la natura. Així en ambdós casos la tinença i la venda d’aquestes espècies és del tot prohibida per la nostra legislació.