Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dijous, 06/02/2020

Denunciem responsables del DARPA per la tallada en un bosc protegit del Parc Natural dels Ports

Pila de fusta tallada després de l'actuació al Parc Natural dels Ports l'estiu del 2019

Ara fa uns dies el GEPEC-EdC ha presentat davant el Fiscal de Medi Ambient de Tarragona una denúncia per una tallada forestal que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA) ha fet a un bosc públic protegit (propietat de la mateixa Generalitat de Catalunya), de gran valor ecològic, situat dins el Parc Natural dels Ports, a la zona de la Font Ferrera, a prop del refugi del mateix nom, al terme municipal de La Sénia.

La denúncia que hem presentat des del GEPEC-EdC s’acompanya de molta informació amb informes on es demostren els impactes que la tallada hauria tingut sobre espècies de flora i fauna estrictament protegides.

Aquesta tallada es va iniciar a finals del mes de maig del passat any 2019 i es va allargar unes quantes setmanes, temps en que es va executar la primera fase de la tallada. Tot indica que ara el DARPA tindria la intenció de reprendre la segona fase de la tallada que seguiria afectant aquest espai natural protegit.

Al tractar-se d’un bosc situat dins d’un Parc Natural, la llei  12/1985 de 13 de juny, d’Espais Naturals, indica que l'òrgan gestor de l’espai protegit ha de fer un informe on indiqui si l’actuació és favorable (en aquest cas una tallada forestal), i marqui les condicions que s’han de complir. Aquests informes, que pretenen salvaguardar els valors ambientals dels espais protegit, són d’obligat compliment.

En aquest cas el Parc Natural va emetre el corresponent informe tècnic que s’havia de complir, amb tot un seguit de condicions, per tal d’evitar l’afectació a les espècies protegides, evitar afectació als sectors de bosc de major valor ecològic, evitar provocar problemes d’erosió, evitar l’afectació a hàbitats sensibles, etc.

Al realitzar la tallada el DARPA va vulnerar totes aquestes condicions, obviant-les per complert, tot i ser-ne coneixedors, afectant molt severament l’espai natural i a les espècies protegides. Aquest fet fou denunciat pel GEPEC-EdC, que es va adreçar a tots els departaments de la Generalitat  amb competències en l’afer, Departament d’Agricultura inclòs, demanant que actuessin per parar la tallada. També es varen denunciar aquests fets als mitjans de comunicació que se’n feren molt de ressò. La resposta per part del Departament d’Agricultura, enlloc d’aturar la tallada, fou la de defensar l’actuació i la de donar suport al responsable de la mateixa, l’enginyer forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre, el senyor Eusebi Casanova, encarregat de l’autorització, direcció i control d’aquesta  tallada.

Arran d’aquesta situació des del GEPEC-EdC hem estat treballant durant aquests mesos per tal de recollir informes i dades que certifiquin l’afectació que la tallada forestal ha tingut sobre l’espai natural i sobre les espècies protegides i els incompliments administratius i els possibles delictes penals que s’han pogut cometre al realitzar aquesta actuació.

Una vegada aquest treball ha estat finalitzat i davant l’evidencia que s’han pogut cometre diversos delictes greus, tant de caire ambiental com d’altres (per exemple el de prevaricació), s’ha fet entrega de la denúncia, acompanyada de molta documentació,  a la Fiscalia de Medi Ambient que, davant d’aquests clars indicis de possible activitat delictiva, ha obert diligències penals.

Aquestes diligències afectarien a l’enginyer forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre, el senyor Eusebi Casanova, com a màxim responsable directe dels fets denunciats, però també podrien afectar a altres càrrecs i responsables del DARPA que haurien permès la tallada. Estem parlant de càrrecs com el Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a les Terres de l’Ebre o el mateix Director dels Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l’Ebre. També s’estudiarien les possibles responsabilitats d’altres càrrecs del DARPA que l’any passat, davant la denúncia pública que des del GEPEC-EdC vàrem fer de la tallada, haurien fet declaracions als mitjans de comunicació defensant aquesta actuació i recolzant al seu responsable directe i que, a més,  en cap cas haurien fet res per aturar-la tot i les denúncies presentades per part del GEPEC-EdC.

Un fet especialment greu és que fets com el que ara s’han denunciat no són pas aïllats a les Terres de l’Ebre. Així, per exemple, l’enginyer forestal responsable de la tallada que ara es denúncia,  és el mateix que l’any 2016 va permetre, en un altra tallada forestal,  també en un bosc protegit del Parc Natural dels Ports proper a la tallada que ara ens ocupa,  que l’empresa Monroyo S.L, que era la que feia la tallada,  també incomplís els requisits marcats des del Parc Natural, provocant uns problemes ambientals de primer ordre al  generar una plaga d’un escarabat del gènere Tomincus que afecta molt negativament als pins.

En aquell cas, afavorint els interessos de l’empresa talladora, se  li va permetre  apilar la fusta tallada a la muntanya durant molts mesos per tal que s'assequés, incomplint els requeriments del parc natural, provocant aquesta plaga de l’escarabat Tomincus, que necessita fusta morta per prosperar per després passar a afectar els arbres vius.

Aquella situació va comportar molts esforços, tant tècnics com econòmics, per intentar controlar la plaga, a més, per intentar frenar la seva expansió,  es varen  haver de tallar tots els arbres afectats. Aquesta segona tallada d’urgència fou adjudicada, a dit, a la mateixa empresa Monroyo S.L, la mateixa que havia provocat la plaga, la qual, sorprenentment, enlloc de ser expedientada i multada, va sortir doblement beneficiada d’haver incomplert els requeriments del parc natural.

Aquest mateix enginyer forestal també és el que estava darrera de la construcció d’una pista forestal que es volia fer, de forma irregular, al cor de l’espai d’interès natural de la Serra del Cardó, al terme municipal de Tivenys. La pista, que hagués provocat greus impactes sobre l’espai natural, el paisatge i el patrimoni cultural, es pretenia obrir, de forma totalment irregular, sense tenir en compte la normativa, sense els preceptius tràmits d’informació pública, sense l’obligada avaluació d’impacte ambiental, sense els informes del Departament de Cultura, vulnerant informes del Servei de Fauna, etc.

En aquest cas, gràcies a la feina feta des del GEPEC-EdC, vàrem poder demostrar les irregularitats que s’amagaven darrera aquesta actuació i l’any passat vàrem aconseguir que la pròpia administració ambiental desestimés el projecte pels greus impactes que s’haguessin provocat, donant la raó als arguments que defensàvem des del GEPEC-EdC.

Són ja moltes les actuacions irregulars, amb greus afectacions sobre el medi natural, en les que darrera hi ha el mateix enginyer forestal  del DARPA a les Terres de l’Ebre.

Aquesta situació és abastament coneguda pels superiors d’aquests enginyer forestal, havent optat per donar-li cobertura i  per no investigar ni demanar responsabilitats per les continuades irregularitats comeses en l’exercici de les seves funcions d’enginyer forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre.

No podem oblidar que permetre aquestes irregularitats també pot comportar greus responsabilitats que, en vista dels fets, caldrà exigir que siguin depurades.

La Junta del GEPEC-Ecologistes de Catalunya Terres de l’Ebre, a 5 de febrer de 2020

NOTA:  Per més informació podeu contactar amb el GEPEC-Ecologistes de Catalunya al telèfon 977331142