Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

INDUSTRIA QUIMICA

Dimecres, 15/01/2020

Valoració de l'explosió d'òxid d'etilè a les instal·lacions d'IQOXE a La Canonja

L'accident químic és un de tants als polígons industrials del Camp de Tarragona i demostra el risc que comporta viure envoltats d'aquest conjunt d'empreses.

Les declaracions de les autoritats sobre la innocuïtat del producte cremat en aquesta explosió són irresponsables igual que el mal funcionament del pla d'autoprotecció, més tenint en compte la possibilitat d'un efecte dominó en una zona tan massificada.

GEPEC-EdC us volem transmetre la valoració en relació a l’explosió d’òxid d’etilè produïda a les instal·lacions d’IQOXE al municipi de La Canonja, els efectes de la qual s’han pogut sentir a diversos quilòmetres a la rodona. Es tracta d’un nou accident químic als polígons industrials del Camp de Tarragona i es demostra un cop més que ens trobem envoltats d’un perill inassumible que tanmateix és tolerat i aplaudit per part d’una classe política irresponsable i aliena a les necessitats reals de la població.

1- En relació la toxicitat de l’òxid d’etilè. Quan parlem de toxicitat en un accident químic hem de tenir en compte que, en cas d’explosió i/o incendi, al risc inherent del producte que s’inflama cal afegir-hi el risc associat als gasos i fums derivats de la deflagració o combustió. L’òxid d’etilè és un compost extremadament reactiu, que de fet s’utilitza com a agent desinfectant i a nivell industrial és fa servir en síntesi per la seva facilitat per oxidar compostos orgànics. Per tant, ÉS FALS que un accident químic produït per l’òxid d’etilè sigui innocu. ÉS TÒXIC tant el propi òxid d’etilè com el fum i gasos produïts durant la seva combustió. Els seus efectes passen des d’irritació a les vies respiratòries, trastorns a l’aparell digestiu (nàusees, vòmits..), trastorns neurològics fins a avortaments espontanis, sense menystenir els efectes cancerígens i mutagènics DEMOSTRATS que té aquest compost sobre les cèl·lules.

2- Sobre els protocols d’avís i autoprotecció. En l’episodi viscut avui al Camp de Tarragona i en concret a les poblacions properes al sinistre (La Canonja, Vila.seca, Reus, Tarragona, Constantí) s’ha pogut constatar que el PLASEQCAT no és una eina eficient en casos d’emergència REAL, sinó una absoluta presa de pèl. La desinformació des dels canals oficials (112, emergències, bombers) ha arribat tard i esbiaixada, per la qual cosa la població s’ha hagut d’informar mitjançant les xarxes socials per entendre que el que estava succeint era veritablement greu. Se’ls hauria de caure la cara de vergonya a les autoritats municipals i governamentals que han tret ferro a l’accident i s’han atrevit fins i tot a afirmar que l’accident no ha generat cap risc per a la població més propera, alhora que mitjançant les xarxes socials dels canals oficials s’estava demanat confinament a diverses poblacions del Tarragonès i Baix Camp. Tanmateix, i sense cap explicació coherent, també s’ha constatat que l’alarma que ha de servir per informar a la població per tal que es confini no ha sonat en cap moment.

3- L’efecte dominó. Tot veient els vídeos i imatges que des de les xarxes socials s’han anat compartint, és senzill arribar a una conclusió clara: el desastre no ha estat encara pitjor per simple atzar. Només que hi hagués hagut un vent moderat, les tasques d’extinció haurien estat molt més dificultoses i les possibilitats d’afectació a tancs de combustible i instal·lacions properes haurien estat enormes. La conseqüència directa hauria pogut ser catastròfica: l’anomenat efecte dominó, que des dels desastres de Seveso i Bhopal (entre altres) segueix planant sobre totes les activitats industrials que es troben concentrades en un territori reduït, com és el Camp de Tarragona, i en concret els polígons industrials Nord i Sud. Si ens fixem en els vídeos on apareixen els bombers amb mànegues d’aigua, la seva missió no és tant apagar directament la flama com refrigerar els dipòsits i conduccions properes al lloc sinistrat. És aquest, el risc potencial d’efecte dominó, el que en cap de les autoritzacions industrials atorgades per la Direcció General de Qualitat Ambiental s’ha tingut mai en compte, i del qual des de GEPEC-EdC sempre hem alertat i al·legat. Fins que acabi passant, per desgràcia, un accident amb conseqüències encara més greus que les produïdes avui, que en el moment d’emetre aquest comunicat es tradueixen en diverses víctimes directes (ferits amb cremades greus) i altres indirectes (un mort per enderrocament d’un edifici i afectacions a col·lectius sensibles a la contaminació com la gent gran i els afectats per malalties cardio-respiratòries).

Aquest no ha sigut més que l’enèsim accident al Camp de Tarragona provocat per una activitat industrial del sector químic. Des de GEPEC-EdC exigim:

- Una revisió a fons de la normativa de seguretat i riscos laborals de la petroquímica per part de la Generalitat.

- La redacció des de zero d’un nou Pla de Seguretat davant del Risc Químic, que tingui en compte l’efecte dominó i disposi d’una capacitat de reacció immediata dels canals oficials de comunicació davant una emergència en temps real.

- La revocació de l’autorització de funcionament de IQOXE i la depuració de responsabilitats a nivell penal pels fets succeïts. No ens conformarem amb una sanció econòmica.