Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dimarts, 14/01/2020

Exigim a l'ACA que es depurin responsabilitats pels abocaments a la Riera de la Selva

Foto cedida per veïns afectats

 

 

El passat 7 de gener, es va detectar a Vilallonga del Camp un vessament d’aigües residuals no depurades a la Riera de la Selva, aigües que provenien de la depuradora de la Selva del Camp, que va patir una avaria en el procés del tractament d’aigües. Això va provocar que sobreeixís el fang, provocant un vessament d’aigües residuals directe a la llera. Això passa només set mesos després de l’estrena de la nova depuradora d’aigües residuals selvatana, que havia d’acabar amb els problemes derivats d’una instal•lació antiga i insuficient pel volum que havia de tractar.

Aquest enèsim vessament a la Riera de la Selva no és un cas aïllat. És habitual que els pagesos i veïns de la zona vegin aigües brutes infiltrant-se a l’aqüífer del Francolí. I no és estrany tenint en compte que a aquesta riera hi van a parar els abocaments procedents de diversos polígons industrials i de la mateixa depuradora de la Selva del Camp. El paper de l’Agència Catalana de l’Aigua, com administració competent amb funcions de control i inspecció, ha estat (i ho segueix sent) força deficient.

No són poques les notícies que es poden llegir a la premsa sobre contaminació a la riera de la Selva. Fa temps que s’hi té constància d’abocaments indiscriminats: l’any 2006 ja hi havia queixes per part dels pagesos de la zona, que denunciaven que l’aigua contaminada de la riera afectava els avellaners de la zona degut a una salinització excessiva del subsòl, que els acabava matant. En tots els casos reportats i coneguts a través dels mitjans, el remei arriba sempre tard i les denúncies sovint queden arxivades per la impossibilitat de determinar l’origen contaminant de l’abocament. Sense anar més lluny, el març de l’any passat, van haver-se de tancar els dos pous de Vilallonga del Camp per contaminació, sobretot de carboni orgànic total.

Rebem amb freqüència fotografies i vídeos dels veïns de la zona afectada que fan palès que alguna cosa no va bé. De fet, l’any passat vàrem tenir constància de diversos episodis de diferent durada, i de diferents característiques, que sospitem provenen del polígon Mil•lènium i més concretament de la depuradora de l’empresa FRUSELVA.  Fa justament un parell de dies també hem rebut un document gràfic on s’observa clarament que al Francolí, prop de l’aiguabarreig de la Riera, l’aigua adquiria unes tonalitats pròpies d’un abocament sense depurar.

A part dels greuges que aquests abocaments puguin tenir sobre les activitats agrícoles, la captació d’aigua potable de pous, i la producció d’olors i molèsties a la població, la contaminació a la Riera suposa també un atemptat contra la fauna i flora que habita al tram baix del Francolí (del qual n’és subsidiària), com en són els peixos autòctons (barbs o anguiles, entre altres), que formen part d’ecosistemes fràgils i extremadament vulnerables a la contaminació del medi fluvial. Una biodiversitat cada vegada més escassa que està patint dia rere dia els estralls de la manca de previsió i control de les activitats industrials del nostre entorn.

A tot això, l’Ajuntament assegura que els residus han estat netejats i retirats. GEPEC-EdC posem en dubte que el procediment de neteja emprat sigui prou eficient donat que les substàncies contaminants dissoltes a l’aigua s’infiltren ràpidament cap a l’aqüífer, que cal recordar és d'origen al•luvial i , en conseqüència, molt permeable.

Reus, 14 de gener de 2020