Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

INDUSTRIA QUIMICA

Dilluns, 16/12/2019

Exigim més mesures de control i prevenció a la indústria química

Columna de fum de l'incendi de DITECSA. Fotografia de Bombers de la Generalitat

GEPEC-EdC exigeix més mesures de control i prevenció d'accidents greus per les activitats de la indústria química

L'incendi d'una planta de residus a Montornès del Vallès no és fruit de la casualitat, sinó de la negligència reiterada d'empresa i Generalitat.

El recent incendi en l'empresa DITECSA de reciclatge de dissolvents al polígon Buscarons de Montornès del Vallès ha posat en evidència allò que des de GEPEC i Ecologistes de Catalunya venim denunciant des de fa molt de temps, i que l'administració pública i en concret la Direcció General de Qualitat Ambiental no ha volgut admetre mai. Els controls, sancions i inspeccions de les activitats industrials relacionades amb substàncies tòxiques i perilloses no són suficients per evitar accidents greus.

Som coneixedors de primera mà del perill que suposa viure envoltat d'indústries químiques i polígons industrials. No són pocs els accidents que es produeixen cada any al Camp de Tarragona, pol principal de l'activitat petroquímica de Catalunya, que es veuen incrementats en nombre per activitats subsidiàries com són la gestió de residus industrials i el reciclatge de d’olis i dissolvents (per citar dos exemples, VALLS QUÍMICA i CATOR). Tant en unes com en altres, el principal factor de risc és l'acumulació en quantitats ingents de productes inflamables i/o tòxics.

Hi ha una freqüència excessiva de situacions en què les empreses afectades acumulen molts més residus dels que tenen autoritzats, a la qual s'hi suma que els esmentats residus no tenen l'adequada traçabilitat (arriben barrejats, com les bales d'ecoparc -bales de residus de rebuig que es separen en les plantes de classificació de residus-, o sense una adequada caracterització, com els subproductes industrials), que s'agreuja amb una mancança patent en mesures de seguretat i salut ambiental. Mereixen una vigilància especial les incineradores, abocadors i plantes de reciclatge, per la quantitat enorme de residus que s'hi acumulen abans de ser tractats, i també moltes altres indústries que disposen de dipòsits sobredimensionats on s'hi emmagatzemen líquids o gasos inflamables.

Tot plegat provoca un cúmul dels anomenats “accidents menors” o ”incidents” que corresponen a fuites, vessaments, conats d'incendi (guspires o petits incendis que es sofoquen ràpidament), deflagracions (explosions de gasos), núvols de gas, o similars, que no són més que l'indici d'una insuficiència de mesures de seguretat i que es converteixen, malauradament, en el preludi d'accidents molt més greus que comporten danys materials quantiosos, persones ferides o fins i tot  pèrdua de vides humanes. A l’annex adjunt citem alguns exemples destacables dels darrers quinze anys, com a recordatori del perill amb el que convivim cada dia.

Cal exigir, indefugiblement, responsabilitats polítiques. No és admissible que la Directora de Qualitat Ambiental tregui ferro als antecedents de l'empresa DITECSA, que ja havia estat expedientada anteriorment per irregularitats en l'emmagatzematge de substàncies perilloses. De fet, a aquesta empresa i a qualsevol altra li surt molt més rendible contaminar, posar en perill la salut dels treballadors o incomplir normatives de seguretat, i pagar les sancions imposades, que no pas invertir en innovació tecnològica, manteniment industrial o millora en matèria de seguretat i higiene laboral.


Quant a les conseqüències directes d'aquests accidents industrials, tampoc ens sembla responsable per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental, com ja ha passat en altres ocasions, es digui que “no hi hagut cap afectació per la població” i que la única recomanació és “tancar les finestres per evitar que entri el fum”. Cal ser conscients que el risc sanitari d'una exposició a nivells alts de substàncies contaminants pot deixar seqüeles greus a nivell cardiorespiratori i afectar amb especial incidència a aquells col·lectius més vulnerables. Per tant, és molt més important incidir des del control administratiu en la prevenció i (si escau) en el cessament de l'activitat o la denegació de la seva autorització per a seguir funcionant,

Finalment, també exigim un exercici de responsabilitat i transparència administrativa a la Generalitat per informar a la població de forma immediata de la composició, quantitat i tipologia de les substàncies que, en el cas de DITECSA, van cremar de forma descontrolada per tal de poder activar, en cas necessari, els protocols de protecció civil, plans d'emergències i auto-protecció. 

Tampoc ens sembla de rebut que al dia següent la premsa es faci ressò de l'afectació als peixos del Besòs i en canvi no tinguem coneixement de la incidència hospitalària que han pogut produir el fum i els gasos de l'incendi a nivell de morbiditat o mortalitat. Ens referim tant als episodis d'intoxicació aguda com a aquelles patologies que poden produir els diferents dissolvents i gasos, tant de forma aïllada com combinada entre ells, amb potencials efectes carcinogens i/o tòxics a mig i llarg termini.

 

Reus, 16 de Desembre de 2019
 


ANNEX 

Repàs de casos d'accidents químics a Tarragona en els darrers 15 anys

- 21/11/2019 Forta olor de composició desconeguda amb origen a ERCROS (polígon sud): fuita tòxica que afecta els treballadors de la depuradora

- 11/8/2019 Incendi a la planta de reciclatge de GRIÑÓ: incendi amb columna de fum

- 10/7/2019 Incendi a MIASA (polígon sud): incendi amb columna de fum, confinament a l’entorn industrial i afectació als barris de Ponent

- 31/5/2019 Fuita d'ammoniac a Carburos Metálicos (polígon nord): un mort, un ferit greu i 15 ferits de diversa consideració

- 20/3/2019 Incendi a Renault Tracks (polígon Riuclar): incendi amb columna de fum

- 6/8/2018 Incendi al  Centre de Desmuntatge i Valorització de Residus Voluminosos de Reus: incendi en una acumulació de residus i fustes amb columna de fum, amb afectacions a la deixalleria municipal

27/6/2016 Fuita de benzè a REPSOL (polígon nord): fuita tòxica de producte cancerigen amb afectació a treballadors del polígon nord

26/5/2015 Núvol de diòxid de nitrogen a NITRICOMAX: fuita tòxica de gasos amb afectació directa a veïns del barri de Bonavista de Tarragona

7/1/2014 Incendi a la planta de residus GRECAT: incendi de dipòsits de residus inflamables a la incineradora de Constantí amb dos treballadors ferits (un d’ells greu)

10/11/2013 Explosió d’etilè a Repsol Química (polígon nord): forta explosió i incendi amb columna de fum

17/7/2013 Incendi a la incineradora SIRUSA: incendi a un dels forns de la incineradora de Constantí

22/12/2011 Incendi a planta de residus COSBAPSA: incendi amb columna de fum activa durant diversos dies amb afectacions a petits nuclis propers del Vendrell, Coma-ruga i Sant Vicenç de Calders

12/1/2011 Fuita de combustible al Port de Tarragona: taca de fuel a l’interior del Port

9/1/2011 Fuita de combustible al Pantalà de REPSOL: taca de fuel al mar amb afectacions a platges

22/12/2010 Vessament de petroli de la Plataforma Casablanca: fuita de 180 metres cúbics de petroli amb afectacions a mar obert

11/10/2010 Vessament d’hidrocarburs d’ASESA: taca de fuel a l’interior del Port de Tarragona amb afectacions al medi marí i a la platja de La Pineda

16/7/2010 Explosió a ASESA : dos ferits (un greu) i incendi amb columna de fum

11/12/2009 Incendi a Hércules Química (polígono industrial Francolí): incendi amb columna de fum

22/7/2009 Núvol de diòxid de nitrogen a ERCROS (polígon sud): fuita tòxica de gasos que obliga a confinar la població de La Canonja i afectacions als serveis d’emergències

6/2/2008 Fuita de fenols de REPSOL al riu Francolí: vessament de residus tòxics al riu provocant la mort de més d’una tona de peixos i amb afectacions a l’aqüífer

5/1/2007 Vessament de petroli del buc SKS TANA: 30.000 litres de petroli al mar

23/10/2007 Vessament de petroli del buc MAJESTIC: 1.500 litres de petroli al Port de Tarragona que acaben afectant la platja de La Pineda

- 10/8/2007 Incendi a la planta de reciclatge de GRIÑÓ: incendi amb columna de fum (25 tones de plàstics)

1/12/2006 Fuita d’òxid de propilè a DOW CHEMICAL (polígon nord): fuita de producte molt tòxic i inflamable, afectacions al trànsit ferroviari

31/7/2006 Vessament de fuel del RAC de l’AEQT al riu Francolí: afectacions al subsòl

8/10/2004 Fuita d’amoni de REPSOL al riu Francolí provocant la mort de milers de peixos