Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dijous, 03/10/2019

La polèmica pista forestal de Tivenys al Perelló no es farà

Gràcies a les denúncies i al·legacions del GEPEC-EdC, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès una declaració d'impacte ambiental desfavorable que impedeix fer la pista.

 

la notícia al Canal 21

Al 2016 des del GEPEC-EdC vàrem aturar, in extremis, l'inici de les obres d’obertura d'una pista forestal projectada entre la Tossa i la Bassa de la Carrasca, al cor de la Serra de Cardó-Boix, al terme municipal de Tivenys. Aquest projecte era executat pel mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), de la Generalitat de Catalunya i afectava a un dels espais naturals de major valor ecològic, paisatgístic i cultural del País, la serra de Cardó, espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural i a la xarxa europea d’espais protegits Xarxa Natura 2000.
 
Des del GEPEC-EdC varem denunciar que les la pista es volia fer de forma totalment il·legal, sense la preceptiva i obligada avaluació d’impacte ambiental, que havia de determinar, en funció dels impactes que es provocarien, si l’obra es podia executar o no. També es denunciava que la pista provocaria uns greus impactes sobre l’espai natural, sobre espècies en perill d’extinció, sobre el paisatge i sobre el patrimoni cultural. d’aquesta serra Aquests són fets greus i més quan el promotor de l’obra és la mateixa administració.
 
En un primer moment les accions del GEPEC-EdC varen aconseguir parar l’entrada de les màquines al cor de la serra just pocs dies abans d’iniciar les obres. Posteriorment la pròpia administració ambiental admetia que aquesta pista requeria d’avaluació d’impacte ambiental, donant la raó GEPEC-EdC. Quedava doncs,  del tot clar, que el DARPA, com ja ve essent habitual, pretenia executar una obra sense tenir en compte la normativa ambiental i obviant els impactes sobre un espai natural protegit. 
 
Les accions del GEPEC-EdC per aturar les obres varen provocar un seguit de crítiques als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Tant des de l’ajuntament de Tivenys com des d’alguns càrrecs del DARPA, relacionats amb la construcció de la pista, i del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), es va criticar la postura del GEPEC-EdC, titllant que l’entitat actuava sense coneixement ni tècnic ni legal i que no teníem raó en les denuncies sobre els impactes que la pista provocaria. Aquests mateixos anunciaven que la pista es faria sí o sí.
 
Des de 2016 des del GEPEC-EdC hem seguit presentant al·legacions al tràmit d’avaluació d'impacte ambiental, s’ha argumentat sobre els impactes que la pista tindria sobre l’espai natural i sobre les espècies més sensibles a la presència humana, s’han presentat al·legacions a les falsedats i errors de l’estudi d’impacte ambiental que presentava el DARPA,  s’han presentat informes que avalaven la importància històrica i cultural del sender que es volia transformar en pista (pensem que es volia destruir un dels camins rals, d’origen mil·lenari, més ben conservats del país),  s’ha presentat  arguments i dades que defensaven que la pista no seria operativa en cas d’un gran incendi forestal (aquest era l'excusa utilitzada per construir la pista), s’ha denunciat que el DARPA estava amagant informes, de la pròpia administració, contraris a la construcció d’aquesta pista, etc.
 
Ara, tres anys després,  el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha confirmat el que des del GEPEC-EdC hem vingut denunciant i al·legant: els impactes que provocaria la pista són incompatibles amb la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de l'espai i els seus efectes negatius posaria en perill la supervivència d’algunes de les espècies amenaçades que hi viuen. En aquest sentit el passat dia 19 de juny es publicava al DOGC número 7908 la resolució TES/1760/2019 de declaració d’impacte ambiental d’aquesta pista amb el dictament de DESFAVORABLE. Això vol dir que, degut als greus impactes ambientals que la pista provocaria, no s’autoritza la seva construcció i el projecte ha d’esser desestimat.
 
Un tema especialment greu són les constants irregularitats que han acompanyat a aquest projecte. Ara, tres anys després, s’ha posat fi a aquesta situació. Si al 2016 el DARPA ja va intentar portar a terme les obres sense l’obligada avaluació d’impacte ambiental, durant la posterior tramitació d’aquest projecte el DARPA  ha seguit cometent tot tipus d’irregularitats. 
 
Entre aquestes podem destacar que, mentre que el DARPA va comunicar que havia consultat amb el Departament de Cultura per les possibles afectacions que la construcció de la pista podia tenir sobre bens patrimonials (camí ral del Perelló, patrimoni de pedra seca, possibles jaciments arqueològics...), el mateix Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura va fer públic que no els constava cap consulta per part del DARPA sobre aquest tema. Queda clar que el DARPA va inventar enganyar i evitar l'anàlisi de les  afectacions que la pista provocaria sobre el valuós patrimoni cultural de la serra de Cardó.
 
També cal esmentar que en tot moment des del DARPA es va intentar amagar l’existència d’informes desfavorables del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquest fet fou denunciat i al·legat per part del GEPEC-EdC. En aquests informes el Servei de Fauna i Flora feia un especial incís sobre els impactes negatius que la construcció i posterior utilització de la pista tindrien sobre la reproducció i supervivència d’espècies com l'àguila cuabarrada (Aquila fasciata) i l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), però també sobre rèptils i amfibis com l'ofegabous (Pleurodeles waltl), i altres ocells com el còlit negre (Oenanthe leucura) i el botxí (Lanius meridionalis).
 
Tot i que els promotors de la pista sempre varen defensar  que aquesta era imprescindible per poder afrontar possibles incendis forestals a la serra de Cardó i que la seva obertura  responia a una demanda dels bombers i que la postura d’oposició del GEPEC-EdC era una irresponsibilitat,  ha estat clau la presentació d'un informe per part del GRAF (Grup d'Actuació Forestal dels bombers de la Generalitat), on es deixa palès que una infraestructura de comunicació dins el massís no es pot considerar una garantia d'extinció si la intensitat de propagació del foc és tan elevada com el que va tenir lloc al 2012, coincidint amb els arguments defensats pel GEPEC-EdC. En el mateix informe també es proposa una alternativa viable per  mantenir els hàbitats, no fent la pista,  i evitar els grans incendis forestals. Així, enlloc de la construcció de noves pistes, s’aposta per afavorint focs de baixa intensitat per evitar aquests grans incendis i millorar l'autoprotecció.
 
Un tema que no podem obviar és que darrera del projecte d’aquesta pista, envoltada de tot tipus de polèmiques i irregularitats, novament ens trobem al mateix enginyer forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre, que ha estat reiteradament denunciat pel GEPEC-EdC per la seva continuada mala praxis. 
 
És el mateix que, entre altres actuacions polèmiques i irregulars, ha dirigit tallades dins el Parc Natural dels Ports vulnerant els informes de l'òrgan de direcció  del Parc Natural, d’obligat compliment i afectant espècies protegides i comunitats d’alt valor ecològic. També és el mateix que, ara fa uns anys, va permetre irregularitats en una tallada forestal, també dins el Parc Natural dels Ports, afavorint l’empresa talladora i provocant una plaga forestal de greus conseqüències ambientals.
 
GEPEC-EdC
 
Reus, 2 d’octubre de 2019
 
NOTA: Per més informació podeu contactar amb el GEPEC-Ecologistes de Catalunya al telèfon 977331142