Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Dijous, 19/09/2019

Biodiversifiquem l'entorn urbà, un projecte per uns patis i unes ciutats més verdes

CEIP St Esteve de Castellar del Vallès

La pèrdua de la biodiversitat a nivell planetari és un problema que els experts ja equiparen al del canvi climàtic. La seva importància a nivell global és cabdal per al futur de les actuals i properes generacions. Treballar-la exclusivament fora de les urbs és una greu errada tan pel que representen aquestes a nivell de potencialitats positives i negatives, com de que les persones hem d'aprendre a conviure i a recuperar la biodiversitat cada dia, des de les nostres llars, llocs de treball i estudi.

En paral·lel, els darrers 10 anys, s'han multiplicat exponencialment els estudis científics que, per separat, demostren un ventall de beneficis impensables de relacionar amb el fet de conviure de manera quotidiana amb el verd, des d'espectaculars millores en rendiments escolars i concentració a les aules, fins a reducció de conflictes, estrès, millores sanitàries en múltiples sentits, millores en la convivència ciutadana, reducció dels delictes i augment del sentiment de pertànyer al lloc.

Per tots aquests motius les associacions ADENC (Vallès) i GEPEC-Ecologistes de Catalunya (sud de Catalunya) hem treballat plegades amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTS), Urbanins, el CREAF-Universitat Autònoma de Barcelona, els Ajuntaments de Castellar del Vallès i Torredembarra i les famílies, alumnes, personal i professores de les escoles El Sol i la Lluna i Sant Esteve de Castellar del Vallès, Antoni Roig de Torredembarra i Sant Llàtzer de Tortosa.

L'objectiu compartit és contribuir a millorar l'estat de la biodiversitat urbana, començant per la dels patis dels centres escolars. Per a assolir-ho s'han escomès tota una sèrie d'accions tals com la creació de jocs de taula, la realització d'activitats a l'aula, als patis i a l'entorn amb alumnes, professorat, famílies i veïnes i veïns. S'ha estimulat i acompanyat les comunitats escolars a realitzar canvis físics en aquests patis, per tal de biodiversificar-los. S’han fet projectes i s’han dut a terme plantacions per transformar-los en patis verds que ofereixen als infants noves experiències. 

Un obstacle que s'han trobat molts centres escolars a l'hora d'engegar aquests canvis necessaris ambiental i socialment ha estat la desinformació i oposició d'una petita part de les famílies. Per això s'han dissenyat uns cartells basats en dibuixos d'en Napi per a ser penjats a les entrades als patis d'aquests i altres centres per impulsar un canvi de perspectiva i opinió sobre el tema

Tot plegat s’ha dut a terme gràcies a la bona predisposició de totes les parts implicades i a un ajut concedit pel DTS.

L'entitat GEPEC actualment estem assessorant la transformació de centres escolars i ajuntaments perquè els primers siguin més verds i resilients als efectes del canvi climàtic.

El projecte ens ha servit, també, per a ajudar a les dues entitats a avançar en aquesta línia de treball que pretenem continuar en el futur i estem obertes a col·laboracions amb altres centres escolars i ajuntaments que hi estiguin interessats.

Per a més informació, imatges i documentació podeu trucar a Ramon Ferré 675384707 (GEPEC-Ecologistes de Catalunya) o bé a l'ADENC (Entitat ecologista del Vallès): 937171887