Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

TERRITORI I URBANISME

Dijous, 28/03/2019

Denunciem un nou incompliment del Pla General de Reus

EL GEPEC-EdC DENUNCIA UN NOU  INCOMPLIMENT DEL PLA GENERAL DE REUS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA CIUTAT.

 

Ara fa uns dies l’Ajuntament de Reus feia pública la intenció de traslladar les actuals parades d’autobusos de la plaça de les Oques a l’actual zona blava situada davant de la biblioteca Xavier Amoròs, a tocar del Passeig Sunyer. Amb aquesta acció s’ocuparia i transformaria un 40% de la superfície d’aquesta zona blava en una gran parada d’autobusos, permetent la presència de fins a 5  busos al mateix temps. En el mateix anunci l’Ajuntament manifestava que el 60% restant de la zona blava seguirà funcionant com fins ara.

Aquesta decisió, que a priori podria semblar una bona idea, ja que permetria descongestionar la plaça del Nen de les Oques de la constant presència de busos, de portar-se a terme comportaria una greu vulneració d’allò que estableix el Pla General de Reus.

Resulta que aquesta zona blava en realitat i segons es determina en el planejament urbanístic de la ciutat, és una zona verda. Sí, per increïble que sembli, aquesta zona, que actualment és una explanada destinada a l’aparcament de cotxes, hauria de ser una zona plena d’arbres, flors, bancs, persones  passejant....en definitiva una taca de natura al mig de la ciutat a l’abast de totes les persones que viuen a Reus. 

L’origen de la zona blava es remunta a l’època anterior a la construcció del pàrquing del passeig. Per tal de suplir la manca d’aparcaments en aquesta zona de la ciutat es va aprovar, de forma transitòria, la creació de la zona blava en un espai que el planejament de la ciutat marcava que era una zona verda. Aquesta zona blava podia funcionar fins que fos inaugurat el pàrquing, moment en que s’havia de revertir la situació i fer efectiu allò que marca el Pla General de la ciutat, en definitiva convertir aquest espai en una nova zona verda de la ciutat.

El pàrquing del passeig es va inaugurar l’any 2006, o sigui ja fa prop de 13 anys!!,  tot i això l’Ajuntament, lluny d’aplicar allò que estableix el Pla General,  va decidir “sacrificar” una zona verda de la ciutat  i mantenir la zona blava en un clar esperit recaptatori.  Aquesta  decisió va suposar una vulneració d’allò que estableix  el planejament de la ciutat, vulneració que han comés tots els diferents consistoris que han governat en aquesta ciutat durant tots aquests anys.

Aquesta situació ens posa novament damunt la taula la manca de sensibilitat ambiental que reiteradament ens ha anat mostrant l’Ajuntament de Reus, on el ciment, el formigó i l’asfalt sempre ha estat una prioritat enfront els parcs i les zones verdes. 

Reus ha anat creixent devorant tot l’espai que es posava a l’abast, obviant l’estratègia de créixer de forma ordenada i harmoniosa, integrant dins el teixit urbà zones verdes que fessin més habitable la ciutat. Exemples clars en són la Sedera o el mas Magraner (entre el camí de Valls i el carrer del Roser), grans espais que permetrien dotar la ciutat de grans zones verdes pro que l’ajuntament ha preferit que siguin ocupades per formigó i asfalt..
Ara, amb la proposta que ens planteja l’Ajuntament de Reus, de transformar aquesta zona blava, que en realitat és una zona verda, en una gran parada pels autobusos, es pretén consolidar aquesta vulneració del que preveu el planejament de la ciutat. Lluny de recuperar, per fi, la zona verda, es vol consolidar una nova infraestructura la ubicació de la qual no és permesa pel Pla General. A més l’Ajuntament ens anuncia que la part que no sigui ocupada per la gran parada de bussos seguirà funcionant com a zona blava. 

És molt greu la situació en que l’ajuntament de Reus, de forma premeditada i pensant que els ciutadans no som coneixedors de la situació, decideix seguir incomplint el Pla General i sacrificar definitivament una zona verda instal•lant una infraestructura definitiva com pretén ser aquesta gran parada per autobusos. 

És davant d’aquesta situació que des del GEPEC- Ecologistes de Catalunya demanem una urgent rectificació a l’Ajuntament de Reus que deixi sense efecte l’anunciada construcció de la parada de busos i que inici d’immediat els tràmits per revertir la irregularitat comesa durant tants anys. L’ajuntament de Reus porta 13 anys devent una zona verda als reusencs i reusenques, ja és hora que aquesta zona verda sigui una realitat. 

No podem oblidar que la decisió de l’Ajuntament, de seguir actuant en contra d’allò que estableix el Pla General, pot comportar conseqüències legals i penals.   

La manca de grans zones verdes a Reus, la pèrdua de possibilitats de revertir aquesta situació a l’haver apostat per urbanitzar grans àrees encara disponibles dins la ciutat (cas de la Sedera i mas Magraner, entre d’altres), la situació que ens trobem al passeig, amb una zona verda que funciona com a zona blava, són clars exemples de la necessitat d’ un pla estratègic de zones verdes de la ciutat de Reus. 

Aquest pla hauria d’analitzar la situació actual, la necessitat futura que Reus tindrà de noves zones verdes, la possibilitat de dotar de zones verdes  els barris més mancats. També hauria de determinar com han de ser les zones verdes de la ciutat (no és el mateix una plaça dura que una plaça tova), quina funció han de tenir, etc. 

Cal també obrir un debat públic per tal que els reusencs i reusenques puguin  participar en la decisió de quin model de ciutat volen. L’interès públic de les zones verdes ha d’estar per sobre d’alguns interessos econòmics públics o privats i sobre l’esperit recaptatori de l’Ajuntament. Cal guanyar la ciutat per les persones,  convertint-les en espais més humans i habitables, com ja estan fent moltes ciutats europees.

Des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya ens reservem el dret de prendre les accions legals que es considerin oportunes en cas que l’Ajuntament de Reus tiri endavant amb el projecte que aquí s’ha denunciat  incomplint allò que marca el Pla General de la ciutat. 

PDF Informatiu: PDF Button