Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

TERRITORI I URBANISME

Divendres, 10/08/2018

Lliurem informe a la Generalitat certificant la importància del camí que destruiria pista Cardó

Ja fa temps que des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya venim denunciant els impactes que  l’obertura d’una pista forestal,  al cor de la serra de Cardó, al terme de Tivenys, provocaria sobre els importants valors naturals, paisatgístics i culturals d’aquesta serra.  El promotor d’aquesta pista n’és el mateix Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.

Un dels aspectes que més controvèrsia ha creat ha estat la denúncia que hem fet des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya de la importància històrica i cultural del camí sobre el que es vol construir aquesta pista i que seria completament destruït. 

Així, mentre des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya s’ha defensat que es tractava de l’antic camí ral de Tivenys al Perelló, d’una gran antiguitat i valor històric i on encara es conserven elements d’alt interès patrimonial típics d’aquests antics camins rals, com les espones, els ribassos, els murs de pedra seca, etc,  des d’aquells que defensen la construcció de la pista s’ha difós que es tractava d’un camí sense cap tipus d’importància, com tants n’hi ha al País. Aquesta postura, defensada per la pròpia Generalitat, ha motivat nombroses critiques envers el GEPEC-Ecologistes de Catalunya, acusant-nos de tenir un desconeixement del tema i d’inventar-nos, sense fonament, arguments falsos per intentar parar la pista.   

Per tal de donar fonament a allò que hem vingut defensant, el GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha presentat davant la Generalitat  l’informe elaborat del senyor Xavier Campillo, geògraf i pèrit judicial i considerat el màxim expert del País en camins i senders, essent un referent en aquesta temàtica. 

El senyor Xavier Campillo, entre d’altres aspectes,  és expert en investigacions sobre el traçat, les característiques i propietats dels camins i senders i una de les seves feines és fer pericials tant per particulars com per les mateixes administracions i instàncies judicials, per tal d’aclarir aspectes com és la naturalesa, antiguitat i importància patrimonial de camins i senders.  

Segons indica el senyor Campillo al seu informe, el camí sobre el que es vol obrir la pista de Tivenys correspon al camí que la sèrie 5000 del Mapa Topogràfic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya anomena “Camí del Perelló”. L’existència del camí ja s’observa als vols dels americans (Sèrie A i Sèrie B) dels anys 1946 i 1957  (aquests anys la força aèria dels EEUU va fer una campanya general de fotografia aèria a Catalunya). 

Segons apunta, es tracta, històricament, del camí ral de Tivenys al Perelló, tal com acredita la planimetria municipal de Tivenys, al primer mapa oficial del terme municipal dibuixat l’any 1916 pels topògrafs del Instituto Geográfico Nacional. En el mapa el camí hi figura com a camí de ferradura amb el nom de “Camino del Perelló”.

Com indica el senyor Campillo el camí és molt més antic. El camí de ferradura ja figura a la primera edició del Mapa Militar Itinerario de España, de 1895, però, segons apunta el mateix senyor Campillo,  el seu origen cal remuntar-lo a la mateixa existència dels nuclis de població que uneix, o sigui Tivenys i el Perelló, d’on s’infereix necessàriament una tradició mil•lenària.

En suma, el senyor Campillo conclou que, tant per la seva naturalesa històrica com per la seva funcionalitat, el camí de Tivenys al Perelló, sobre el que es vol obrir la pista, és un camí ral o camí general, d’acord amb la tradició consuetudinària catalana. Es tracta de l’antiquíssim camí ral de Tivenys al Perelló. També ens indica que la importància històrica del camí és innegable. 

Així doncs queda del tot acreditat, per part de la màxima autoritat del País en l’estudi i coneixement de camins i senders, que el camí afectat per la construcció d’aquesta pista és el mil•lenari camí ral que ha unit històricament les poblacions de Tivenys i el Perelló, un camí d’elevat interès històric i cultural i que forma part del patrimoni del nostre País. Ja no s’hi val menystenir aquesta importància i negar que la construcció de la pista provocaria la destrucció d’un camí que, per la seva naturalesa i valor patrimonial, hauria d’esser preservat i protegit. 

Els camins rals, d’origen sovint mil•lenari, han estat a bona part de Catalunya eliminats amb la construcció de carreteres i altres infraestructures. Queden molts pocs exemples de camins rals amb una traçabilitat tan neta i clara, sobretot en un entorn tan poc alterat com el camí ral de Tivenys al Perelló. Tot això dóna una importància i un valor afegit a aquest camí, essent una responsabilitat de la mateixa Generalitat vetllar per la seva conservació i valorització i no ser el promotor de l’actuació que provocaria la seva destrucció

La importància d’aquest camí i els impactes negatius que la construcció de la pista provocaria,  ha de ser un motiu de pes que ha de fer replantejar la seva construcció. D’eliminar un camí qualsevol, com argumenten qui defensen la construcció d’aquesta pista, es passaria a eliminar l’històric i mil•lenari camí ral de Tivenys al Perelló, un llegat d’alt valor històric i cultural de les Terres de l’Ebre i de tot el País. 

Aquest camí ral, la resta del nombrós patrimoni cultural de la serra de Cardó, junt amb el seu patrimoni natural i l’espectacularitat del paisatge, han de ser els elements que permetin un ressorgiment socio-econòmic dels pobles de la serra a partir de la conservació i valorització del Cardó, com ja han fet d’altres pobles en d’altres entorns naturals.

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha entregat aquest informe, sobre el camí ral de Tivenys al Perelló al que es fa referència, a la Generalitat de Catalunya,   junt a un extens i complet escrit d’al•legacions en contra de la construcció de la pista. S’argumenten les irregularitats i il•legalitats comeses durant la seva tramitació administrativa, la inconsistència de l’estudi d’impacte ambiental que ha estat presentat, els impactes que sobre els valors naturals, paisatgístics i culturals provocaria la construcció i posterior ús de la pista proposada i sobre el fet que la pista no seria operativa ni útil als bombers en cas d’un gran incendi forestal.

Tots aquests arguments haurien de ser suficients per tal que es desestimi la construcció de la pista de la Tossa a la Bassa de la Carrasca, al terme de Tivenys. En cas que aquesta no fos desestimada el GEPEC-Ecologistes de Catalunya iniciaria el corresponent contenciós davant instàncies judicials per tal que fossin aquestes les que paralitzessin la construcció d’aquesta pista.

GEPEC – Ecologistes de Catalunya                              9  d’Agost  de 2018

PDF Informatiu: PDF Button