Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dijous, 19/04/2018

Al·leguem contra les ampliacions de granges porcines pel perill de contaminació d'aqüífers

Imatge del documental "Vida en una granja porcina"

GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA AL•LEGA CONTRA LES AMPLIACIONS DE GRANGES PORCINES  PEL PERILL DE CONTAMINACIÓ D'AQÜÍFERS EN ZONES VULNERABLES PER NITRATS.

Des de fa anys, les entitats ecologistes de Catalunya denuncien  la contaminació del subsòl a causa dels  nitrats, amb conseqüències directes sobre les fonts de subministrament públic. Com a resultat, entre d'altres, hi ha hagut municipis que han hagut de suplir, mitjançant fonts alternatives o desnitrificadores, les aigües contaminades que no podien repartir-se a la població per deficiències sanitàries. A partir d'aquest moment, s’ha desenvolupat per part de la Generalitat legislació dispersa i orientacions de difícil comprovació per intentar limitar el problema i solucionar la contaminació dels aqüífers sense atacar els fonaments de la problemàtica,  l’excés de cabana ramadera en un país petit com el nostre.

Malgrat les quimèriques solucions i esperances proposades per la Generalitat, l'únic que mostra dades objectives sobre la realitat són les analítiques dels aqüífers que manifesten un augment de les zones vulnerables, les fonts contaminades i de la concentració de nitrats en els aqüífers estudiats.

Tot i les dades contrastables, l'Administració no ha abordat el problema, i per tant, no ha disminuït l'excedent de purins i ha augmentat la cabana porcina. I és que qüestionar el model ramader és parlar d’aqüífers contaminats, de salut pública, de transvasament d’aigua pagat per tots/es, de desaparició de la pagesia, de condicions precàries dels animals de granja, etc. S'ha deixat de banda un control exhaustiu de les explotacions i de les aplicacions dels purins. A més, s'ha dotat a les inspeccions d'uns pressupostos ínfims que fan irrealitzable la verificació i el control. Només un exemple, l'any 2015 es van fer un centenar d'anàlisis per analitzar l'aplicació dels purins de forma correcta. Només un centenar entre milers de camps. La situació ha arribat a tal punt que fins i tot el Síndic de Greuges, l'any 2016, va emetre un informe sobre aquest problema: “Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya” http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4255/Informe%20purins%20a%20Catalunya_cat_ok.pdf

Aquí es feia palès que tot i els esforços fets des de diversos espais, la concentració de nitrats no havia disminuït en les zones vulnerables des de l'aplicació de programes per resoldre-ho. Aquest informe concloïa que les mesures utilitzades fins aleshores no havien tingut èxit. Per tant, era necessari un canvi en les mesures i el control de les explotacions. I es considerava que era cabdal evitar l'augment de nitrogen d'origen ramader en zones on la concentració de nitrats ja era prou elevada.

Des del GEPEC observem amb preocupació els últims esdeveniments relacionats amb aquest tema, ja que des de fa un temps estan augmentant les sol•licituds d'ampliació i creació de granges porcines a les comarques del sud de Catalunya (Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre) com per exemple en les poblacions de Rasquera, Batea, Godall i La Selva del Camp, en les quals el GEPEC ha al•legat per impedir noves ampliacions porcines. És palpable que degut a la sobreexplotació dels territoris de Lleida i Girona, s'està centrant la vista en les comarques del nostre territori, on la problemàtica també era greu però estava més focalitzada en petits punts. Les comarques del sud de Catalunya ja tenen molts impactes a escala mediambiental, químics, nuclears, de residus... Per no esmentar que ja hi ha diverses zones vulnerables pels nitrats. Per tant, carregar el sud de Catalunya amb més contaminants pot resultar incontrolable tant a curt com mitjà termini, ja que l'impacte potencial que tindrien aquests nitrats al territori seria força gran.

A continuació fem referència breu als casos al•legats recentment pel GEPEC. En el cas de Godall resulta que a la comarca del Montsià hi ha diversos municipis vulnerables pels nitrats, com per exemple Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Santa Bàrbara i  Ulldecona entre d'altres.  Pel que fa a Rasquera i la comarca  de La Ribera d'Ebre hi ha diversos municipis vulnerables al voltant d'on es vol ampliar la granja, com són Ginestar, Miravet, Móra d'Ebre i Benissanet. És obvi, que a causa de la vulnerabilitat del sòl, subsòl i aigües tant superficials com subterrànies fan del tot qüestionable l'aprovació de les ampliacions de granges d'explotació porcina en aquests territoris. Un cas similar a aquests dos és el de La Selva del Camp, on es vol aprovar una ampliació a una granja que multiplicaria per cinc el nombre de porcs i tones de purins. El municipi pertany a la comarca del Baix Camp, en la qual hi ha nombrosos municipis qualificats de vulnerables per la contaminació de nitrats com la Selva del Camp, Botarell, Cambrils, Montbrió del Camp o Reus. Davant d'aquesta vulnerabilitat de tants municipis, resulta irresponsable el fet d'aprovar l'ampliació. Diferent és el cas de Batea, a la Terra Alta, on no hi ha cap municipi amb situació de vulnerabilitat i que s'ha deslliurat de l’excés de nitrats a causa de la poca concentració porcina. Tanmateix, és preocupant un dels arguments que s'exposa per a la justificació de l’ampliació: “les granges porcines...Formen part de fa molts anys del paisatge rural de la Terra Alta”. Amb aquesta argumentació pot augmentar la concentració de granges porcines de tal manera que el sòl acabi tan contaminat com a les comarques veïnes.

 

PDF Informatiu: PDF Button