Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

FES UN PROJECTE AMB NOSALTRES

Dijous, 29/03/2018

Oferta de feina per treballar en custòdia agrària i biodiversitat

fotografia: Osmia cornuta / Sara Reverté

Encàrrec de feina per treballar en custòdia agrària i biodiversitat al GEPEC- Ecologistes de Catalunya

Que ens agradaria de la persona candidata un cop s’incorpori a l’equip

  1. Que sigui feliç imaginant, proposant i tirant endavant idees innovadores i projectes prioritàriament de biodiversitat i relatius al sector agrícola i ramader.

  2. Que sigui feliç participant activament a la vida de l’entitat: reunions quinzenals de junta, Escoles de Naturalistes, reunions i col·laboracions com a equip, col·laboració amb propostes pròpies o d’altres membres de l’entitat.

Aspectes que es valoraran positivament al perfil

  1. Formació i experiència relacionada amb l’agricultura ecològica i/o la biodiversitat i/o l’emprenedoria.

  2. Capacitat d’empatia i comunicació. Especialment amb el sector agrícola.

  3. Facilitat de mobilitat i coneixement del territori de Terres de l’Ebre, Prioritat, Baix Penedès, Conca de Barberà i Camp de Tarragona.

  4. Capacitat de liderar la preparació, tramitació i coordinació de projectes amb altres partners.

  5. Flexibilitat i curiositat per altres aspectes ambientals.

 

Encàrrec de feina

 

Pre-selecció

Les persones que enviïn a marc.gepec@gmail.com el seu currículum i escrit on exposin els motius pels quals volen optar a la plaça, rebran les instruccions concretes per a la redacció d’una proposta de projecte rural i social de 1000 paraules màxim. Aquesta proposta serà enviada per correu electrònic abans del 23 d’abril inclòs a la mateixa adreça de correu electrònic. Hi haurà entrevista personal amb diferents persones preseleccionades. S’hi poden establir relacions contractuals o de voluntariat amb diferents candidats per a altres projectes.

 

Primer treball de la persona seleccionada

Es disposarà de dues setmanes per a la preparació del projecte, cerca i acord amb altres partners, cerca de finançament per al projecte (co-finançament, autofinançament, etc), emplenat de formularis, cerca de cartes de suport, etc.

Remuneració per la redacció del projecte complet: cinc-cents euros bruts

Observacions: Disposarà del suport de l’equip tècnic del GEPEC-EdC i de la Junta Directiva.

 

Nota: En cas d’aconseguir-se el projecte (l’1 d’octubre hi haurà la resolució positiva o negativa) aquesta persona serà contractada des de l’1 de novembre 2018 al 30 d’octubre de 2019 amb possibilitats de perllongar el contracte en funció dels projectes aconseguits en aquest període. Haurà de conduir el projecte i altres de caire agrícola o de biodiversitat que es preparin o estiguin en marxa.

Remuneració per dedicació de 40h en horaris flexibles: entre 18.000€ i 19.000 euros bruts amb un període de prova de 3 mesos.

PDF Informatiu: PDF Button