Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dimecres, 12/07/2017

Denunciem mala praxis en la gestió de materials amb amiant

el que resta de la gran teulada d'uralita, fotografia GEPEC-EdC

GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia al Departament de Salut al Departament de treball i a l’Agència de Residus la “mala praxis” d’una empresa en la demolició de l’antic cinema Palace de Reus i la gestió de materials amb amiant.

Enviem als mitjans de comunicació el contingut bàsic d’aquesta denúncia:

1- Que volem posar en el seu coneixement que, segons el testimoni d’informadors diversos, amb material visual inclòs, s’estan produint pràctiques inadequades en la demolició, recollida, transport i dipòsit de l’antic cinema Palace de Reus, ubicat entre els carrers Riera Aragó i Carrer Batán que poden afectar la salut dels veïns i treballadors.

2- Que la coberta del referit cinema, d’entre 1000 i 2000 m2, està formada quasi enterament d’uralita, un compost d’amiant considerat residu tòxic especial, i per tant la seva demolició i tractament està subjecta a les mesures de prevenció que exigeix el Real Decreto 396/2006, a més de diversa legislació que afecta la salut pública i els decrets i reglaments que estableixen que el seu tractament, transport i dipòsit siguin efectuats per empreses autoritzades per gestionar residus especials.

llegiu tot el contingut al pdf:

 

PDF Informatiu: PDF Button