Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dijous, 07/03/2013

Perillosa discreció

En els últims 10 anys, Repsol ha causat directa o indirectament 9 dels 18 vessaments greus

En els últims 10 anys, Repsol ha causat directa o indirectament 9 dels 18 vessaments greus registrats a Tarragona. Malgrat això, però, la sanció imposada en el pitjor dels casos ha estat una multa administrativa de 90.000 euros, irrisòria si la comparem amb els beneficis anuals que obté Repsol o amb el cost de les seves campanyes publicitàries de rentat d’imatge o la promoció de festes locals als Ajuntaments de la zona.


El passat 31 d’octubre l’empresa REPSOL va vessar fins a 6.000 tones de nafta –una fracció lleugera del petroli obtinguda per la destil•lació de gasolina– d’una canonada que, en mal estat per la corrosió, transportava el material del tanc fins els cracker. Però tot i la gravetat de l’assumpte i el més que possible grau d’afectació que podia ocasionar, el ciutadà rep la informació ni més ni menys que quatre mesos després, una informació que li arriba a través dels mitjans de comunicació locals.

I és que en aquests quatre mesos, des de Repsol van aconseguir confinar el vessament i mantenir-lo controlat dins els terrenys de les pròpies instal•lacions, pertanyents també al terme municipal de la Pobla de Mafumet. Tot i això, al fer la contenció no van tenir en compte que el producte podia filtrar cap a nivells freàtics fins arribar a mines subterrànies. Va ser aquesta negligència la que va fer que els pagesos de Constantí posessin atenció als seus dipòsits d’aigua, contaminats pels hidrocarburs, i alertats per l’olor que els productes tòxics desprenien. Així doncs, no ha estat pas la generositat i l’honestedat de Repsol que ha destapat l’assumpte per responsabilitat corporativa, sinó que la falta de previsió i l’excès de negligència han forçat l’empresa a fer públic el vessament.


“Desconeixement” és la paraula que més abunda pel que fa aquest tema: no es coneix ni l’abast de la contaminació, ni el grau exacte d’afectació, ni els avanços judicials per condemnar la negligència, ni el protocol que estan seguint els organismes implicats. I és que tot i que Repsol va notificar, assegura, “ràpidament” del problema a Medi Ambient, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet o l’Agència de Residus, els ciutadans afectats directament pels vessaments no se’n van assabentar fins que els propis terrenys de Constantí van revelar la tòxica presència.


Un cop el cas veu la llum, doncs, els mitjans s’han afanyat a comunicar-ho a la ciutadania tarragonina. Però la gran majoria de notícies basen el seu contingut en tres apartats excessivament formals: causa del vessament –corrosió–, quantitat de vessament i coneixement de les administracions sobre el cas. Ara bé, res a dir sobre els antecedents de Repsol, les prevencions de l’empresa, les conseqüències del vessament i els processos reals que s’estan desenvolupant per penalitzar l’empresa. Si bé és cert que la crisi obliga tota empresa a ser discret sobre els “errors” per tal de mantenir llocs de treball, també ho és que l’economia decau des de fa cinc anys, mentre que les irresponsabilitats de Repsol tenen una trajectòria “lleugerament” més destacada.


Actualment, dues setmanes després de descobrir “la trama”, els mitjans han oblidat el cas, Repsol segueix impune, els agricultors han deixat sospitosament de queixar-se –després de reunir-se vàries vegades amb Repsol, per petició de l’empresa– i les administracions no informen sobre les implicacions legals i sanitàries. Quin és el problema, doncs? Sembla ser que cap. Però no oblidem que un vessament com aquest, de –recordem– fins a  6.000 tones de nafta, contamina el sòl i, per tant, l’aigua. Una aigua que fàcilment té accés al riu, que ràpidament pot arribar a la ciutadania, que sense coneixement en pot fer un ús arbitrari, que tals decisions poden introduir alts nivells contaminants al nostre cos, que si no arriba directament pel medi líquid arribarà a través de l’agricultura i els productes de la terra afectada, organismes intoxicats que revelaran, de nou, que la responsabilitat social i ambiental de Repsol i la seva ràpida capacitat per “pal•liar” els efectes negatius dels seus actes es basen solament en els interessos econòmics, privats i ocultats a la visió i el coneixement públic, manipulat per tots els beneficiats de Repsol, òbviament més valorats que el medi ambient i la salut de les persones, els grans damnificats.

 

GEPEC-EdC amb el suport de Cel Net.